Progressivismen och den svenska skolan

För en vecka sedan var jag på ett mycket intressant seminarium om skolan som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) anordnade. ”Den svenska skolan – flumskola eller modern och framåtblickande?” var seminariets titel. Tre kända skolforskare gav sin respektive bild av progressivismen och efter det en lärarpanel. Begreppet progressivism används som benämning på det synsätt som John Dewey skapade vid förra sekelskiftet. Dewey byggde upp idéer om skolans roll i samhället och pedagogik. Men begreppet är svårgreppbart och omdiskuterat. Detta blev också uppenbart när forskarna la fram sina perspektiv.

Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik och tidigare generaldirektör för Skolverket, gav oss åhörare en gedigen skolhistorisk exposé. Han målade upp en tydlig bild av tiden då Deweys idéer växte fram i USA. Ledordet progress signalerade att man skulle tänka framåt, modernitet och de vetenskapliga framstegen skulle möjliggöra en ny skola där alla elevers ”blivande” skulle stå i fokus. Utbildningens nytta, pragmatism, blev ett nytt forskningsområde.

Hans Albin Larsson, professor i historia, instämde i Lundgrens exposé. Men Larsson menade att progressivismen har fått en innehållslig förskjutning. Denna förskjutning av begreppet etablerades i Sverige under 1960-talet. Tanken om att alla oavsett bakgrund skulle få chansen genom skolan är givetvis god men Larsson hävdade att synsättet använts för att rättfärdiga beslut som fått förödande konsekvenser för svensk skola: kraven sänktes samt att ämneskunskaperna både för lärare och elever tonades ner. Det är alltså hur progressivismen har använts som Larsson vände sig emot inte de ursprungliga idévärdena.

Grundskolans idéer byggde i mångt och mycket på progressivismen. Larsson påvisade att ambitionsnivån sänktes när alla skulle utbildas på allvar och detta är han kritisk mot. Samtidigt som han också hävdade att barn från hem som saknade studiemiljö förlorade i det långa loppet, till exempel genom att lärarnas yrkesroll deprofessionaliserades.

Konkreta konsekvenser av ämneskunskapernas nedtoning blev till exempel att flera ämnen buntades ihop i så kallade orienteringsämnen, alltså SO- och NO-block och senare att timplanerna urholkades.

Tillsammans med ett ekonomiskt tänkande för offentlig förvaltning som växte fram under 1970-talet kom skolans dödsstöt under 1990-talet enligt Larsson. Skolan decentraliserades och avreglerades. Detta ser vi konsekvenserna av idag i till exempel PISA-studierna.

Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, riktade in sig på framtiden för progressivismen. Hon var kritisk mot vad Dewey missat, bland annat kunskapsteoretiskt och den väg som ismen tog tidigt. Hon hävdade att den blev någonting annat mot det som var Deweys ursprungliga syften.

Carlgren förordade en nystart för progressivismen och tyckte inte att den svartvita polariseringen mot traditionell undervisning är fruktbar. En ny progressivism kan bidra med synsättet att eleverna kan skapa sin egen förståelse och inte bara behöver bli matade med kunskap. De traditionella ämnena kan breddas och tematiseras och detta kan ge eleverna en mer stimulerande skolgång. I detta ska en lärarbaserad forskning driva skolan framåt.

Ett mycket intressant seminarium avslutades med intressanta synpunkter från en klok lärarpanel. Lyssna på hela seminariet här och läs DNs ledare. För vidare läsning rekommenderar jag Hans Albin Larssons bok Mot bättre vetande.

/Elias Dietrichson

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: