Gästinlägg: Vikten av historiska perspektiv i samhällsundervisningen

Detta är ett gästblogginlägg författat av lärarstudenten Håkan Tallgren. Håkan läser till lärare i engelska och samhällskunskap vid Uppsala Universitet. Vanligtvis
bloggar han åt tidningen Skolvärlden.

Samhällskunskapsämnet har sin grund i dagsaktuella samhällsfrågor. Det är en av ämnets styrkor. Men det kan vara värt att påpeka vikten av historiska perspektiv i samhällsundervisningen. En del elever, och kanske en del lärare, ser en tydlig uppdelning mellan samhällskunskap och historia. Med ett sådant synsätt ska historieläraren ta hand om alla historiska frågor, och samhällsläraren alla aktuella. Men den uppdelningen är förstås falsk. Inom de flesta arbetsområdena är en historisk utgångspunkt givande.

De samhällsvetenskapliga frågeställningarna är förankrade i dagsaktuell politik, men har alltid historiska kopplingar. I akademisk mening är en avgörande skillnad mellan ämnena historia och statskunskap inte tidsperspektivet, utan att statskunskapen är inriktad på att bygga generella teorier. Således kan en forskare inom internationella relationer titta på konflikter och maktförhållanden hundratals, ja rentav tusentals år bakåt i tiden. Sparta och Aten kan ännu lära oss något. Och USA:s ställning i världen de senaste decennierna kan bara ses som självklar om man helt ignorerar att mäktiga stater i alla tider rest sig och fallit i det internationella systemet.

Vissa elever kan ställa sig frågande till att ägna tid åt historiska frågor. Men det är ofta värt det eftersom detta borgar för fördjupad förståelse. Att exempelvis ägna mycken tid åt att gå igenom nationalekonomisk teori riskerar att bli något missvisande om man inte också behandlar olika typer av ekonomiska kriser, och det faktum att kriser varit ett återkommande fenomen. Det ger perspektiv på hela nationalekonomin som vetenskap, och pekar på risken av att lita på allehanda auktoriteter och ”experter”.

I tider av politiska val är det viktigt att syna politikernas löften. På ytan kan det handla om att få eleverna att på ett grundläggande sätt förstå vad sakfrågorna handlar om. På djupet kan ett historiskt perspektiv vara värdefullt. När Barack Obama utlovade ”change” och ”hope” var det många som drogs med i euforin, medan vissa cyniker – eller realister – påtalade att amerikanska presidenters svängrum är så litet att den praktiska politiska skillnaden mot tidigare skulle bli begränsad. Få Obama-anhängare hade nog väntat sig att ett av hans sätt att bekämpa terrorism skulle bli en upptrappad användning av attacker med drönare.

Historiska perspektiv kan alltså göra elever kritiska till politiska budskap. Det måste vara en av skolans viktigaste uppgifter. Många gånger genom historien har människor fått höra utfästelser om att krig skulle vara nödvändiga och rättfärdiga. I efterhand har man ofta känt tvivel. Löften om att krig ska bli kortvariga, eller att man med hjälp av ny teknik ska förhindra att civila dödas, kan på liknande sätt framstå som mindre trovärdiga om man känner till vad sådana löften tidigare varit värda.

En liten varning kan vara på sin plats. Om man accepterar värdet av historiska perspektiv, måste man som lärare och elev se till att inte gå i den deterministiska fällan. Även om historiska förutsättningar är viktiga att beakta när man till exempel analyserar orsakerna till krigen på Balkan på 1990-talet, innebar dessa förutsättningar inte att konflikterna var oundvikliga. Men genom historien förstår man sin samtid. Bättre.

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med:
Publicerat i Gästblogginlägg, Material och stoff, Samhällskunskap, Undervisning
En kommentar på “Gästinlägg: Vikten av historiska perspektiv i samhällsundervisningen
  1. […] Jag blev nyligen tillfrågad om att skriva ett gästblogginlägg för FLS, Föreningen lärare i samhällskunskap. Den texten hittas här: https://flsriks.wordpress.com/2014/05/27/gastinlagg-vikten-av-historiska-perspektiv-i-samhallsundervi…. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: