Utveckla undervisningen? En översikt av evidensbaserade studier

The International Academy of Education (IAE) och International Bureau of Education (UNESCO) ger ut en intressant skriftserie som heter Educational Practicies Series. Skriftserien består av forskningsöversikter som sammanställer resultat av olika evidensbaserade studier om pedagogiska metoder.

Under 2012 släppte man en översikt som explicit handlar om undervisning i samhällsvetenskap – ”Effective pedagogy in social sciences”. Om ni planerar kollegiala samtal eller studiecirklar om samhällskunskapsundervisning på er skola kan detta vara ett mycket bra lästips.

I översikten sammanfattas resultat från ett stort antal studier som alla kan kokas ned i några intressanta slutsatser om vad man kan göra för att utveckla sin undervisning. Dessa är:

 1. Att man noggrant undersöker elevernas förkunskaper med en bred uppsättning av metoder och tillvägagångssätt
 2. Att man noggrant utformar undervisning och övningar i förhållande till vilka kunskaper, färdigheter och förmågor eleverna förväntas utveckla
 3. Att man skapar flera i tid närliggande kluster av tillfällen då eleverna får återkomma till det som ska läras ut i momentet. Detta är inte att förväxla med repetition utan samma kunskap, förmåga eller färdighet ska återkomma ur nya perspektiv, sammanhang eller kontexter för att befästa kunskapen
 4. Att man använder elevernas egna förkunskaper, kultur och världsuppfattning både som utgångspunkt för undervisning men också för att utmana och kontrastera sådant de möter i undervisningen. En vanlig missuppfattning är att all undervisning bör utgå från elevernas förkunskaper, ibland kan det vara precis tvärtom
 5. Att man använder både ett rikt material och språk i undervisningen som tillsammans uppvisar mångfald och nyanser
 6. Att man skapar goda relationer som möjliggör en god lärandemiljö
 7. Att man använder gruppdiskussioner, gärna utifrån komplexa uppgifter, för att utveckla elevernas färdigheter att delta i en dialog och därigenom att förstå andras perspektiv, uppfattningar och utgångspunkter
 8. Att man skapar möjligheter för eleverna att fatta beslut om deras lärande
 9. Att man tar som utgångspunkt att maximera elevernas intresse för ett ämne genom att använda riktiga exempel från ekonomi och politik samt adekvata visualiseringsmetoder…
 10. … men samtidigt vara uppmärksam på att alla elever är intresserade av olika saker och anpassa undervisningen därefter
 11. Att man anstränger sig för att variera undervisningen, övningar och elevuppgifter

Den tolfte och sista punkten är dock den som är mest intressant av alla. Den handlar om att man som lärare måste se ”lärande som en pågående undersökning” [’Teaching as inquiry’]. Trots att de flesta av dessa slutsatser dras från evidensbaserade studier menar författarna att vi inte får stirra oss blinda på detta. En skicklig lärare vet att det som fungerade fantastiskt bra i undervisningen med en klass kan leda till katastrof i en annan. Läraren måste därför ha ett nyfiket, utforskande och icke-dogmatiskt förhållningssätt både till undervisning i allmänhet, men sin egen undervisning i synnerhet. I rapporten sammanfattar man en modell över detta:

teaching_inquiry

Det kanske mest intressanta med denna modell är inte dess implikationer för samhällskunskapsundervisning allena utan också för hela det pedagogiska samtal som förs idag om formativ bedömning av elever. Denna modell tillför nämligen en välbehövlig dimension av på vad sätt undervisningen kan utvecklas för att eleverna ska nå ännu längre.

Författarna avslutar avsnittet med att lyfta ett antal självreflekterande frågor som med fördel kan skrivas ut och stoppas i lärarkalendern:

Use research evidence, along with evidence from own experience and that of colleagues, to consider these questions:

– What is most important for my students and therefore worth spending time on?

– What strategy might work best? What could I try?

– What happened for my students as a result of my teaching? Why did it happen?

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik
2 kommentarer på “Utveckla undervisningen? En översikt av evidensbaserade studier
 1. […] resultat av olika evidensbaserade studier om pedagogiska metoder, vi har tidigare skrivit om serien här. Bland dessa finns en med titeln Principles of instruction. Denna artikel är en sammanställning […]

 2. […] Diskutera evidensbaserade metoder i samhällskunskap […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: