Forskning om ämneskunskaper och didaktisk skicklighet hos lärare

matematik

Under en diskussion på Twitter angående vikten av ämneskunskaper hos lärare fick jag tips om tre intressanta studier som alla berör ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet hos lärare. Det finns en föreställning om att andra saker har blivit viktigare än detta och därför spelat ut sin roll. Nedan tänker jag redogöra kort för dessa tre studier och på så sätt argumentera mot denna föreställning med hjälp av empiri. Ett förbehåll innan du läser vidare – den andra studien nedan är tyvärr inte tillgänglig i sin helhet gratis på internet.

Den första studien undersöker vikten av kvalité i den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter och i fortbildningar för lärare. Kopplingen mellan enastående undervisning i klassrummen och utbildningar för lärare och lärarstudenter har varit omdiskuterat i både USA och Europa.  Denna studie undersöker vikten av ämneskunskaper och didaktiska kunskaper för högkvalitativ undervisning och elevers resultatutveckling i matematik på gymnasienivå. Studien följde ett representativt snitt av elever i årskurs ett på gymnasiet under ett års tid i Tyskland. Olika modeller för att räkna ut ekvationer, med grund i lärarens didaktisk kompetens, visade sig ha störst positiv effekt på resultaten eftersom det ledde till högre kognitiv aktiviering och adekvat individuellt stöd till alla elever.

Den andra studien undersöker hur lärares matematikkunskaper i USA bidrar till elevernas matematiska prestationer i årskurs ett och tre. Studien kommer fram till att lärarens ämneskunskaper var mycket betydelsefull för elevernas förbättringar. Studien kan användas som argument i mötet med politiker för att framhålla vikten av att lärares ämneskunskaper förblir djupa.

Den tredje studien undersöker hur lärares ämneskunskap i matematik påverkar undervisningens kvalitet i USA. Studien följer 10 lärare under ett år i årskurser från andra till sjätte klass. Studien är kompletterad med kvantitativa data. Studien kommer fram till att det finns starka samband mellan ämneskunskaper och undervisningens kvalité. Dessutom kommer studien fram till att det finns ett antal viktiga faktorer som antingen hindrar eller förstärker detta samband.

Sammanfattningsvis visar det sig alltså, i dessa tre studier, att ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet spelar stor roll för undervisningens kvalité och således elevernas resultat. Överfört till skolpolitiska åtgärder skulle detta resultat berättiga lärarutbilding och fortbilding med tydligt fokus på detta. Precis där la också lärarutbildingsutredningen sitt fokus när de la sina förslag till ny lärarutbilding från 2011.

/Elias Dietrichson

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Fortbildning, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik, Utredningar
5 kommentarer på “Forskning om ämneskunskaper och didaktisk skicklighet hos lärare
  1. Christina skriver:

    Hur ser det ut i andra ämnen? Förr lärde sig blivande lågstadielärare olika lässtrategier – med andra ord olika sätt att lära sig läsa. Mig veterligen finns inte detta kvar i lärarutbildningen och det är verkligen synd. Alla elever är olika och då måste lärarens ämneskompetens vara djup och den didaktiska skicklighet hög. Jag anser att det i rollen som lärare är jätteviktigt att besitta goda ämneskunskaper och att en mångfald olika elever kräver en mångfald olika didaktiska knep.

  2. […] övrigt anser jag att lärare behöver utveckla såväl fungerande undervisningsrelation och god ämnesdidaktik som ödmjuk […]

  3. […] och ämnesteoretiska delarna har tagit stor plats i den nya utbildningen. Detta är givetvis inte fel men glappet mellan teori och praktik är också något som behöver finnas med i beräkningarna och […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: