Studenters tolkningar av genus- och nationsbegreppet

Från Stockholms Universitet har det under våren kommit en ny avhandling som handlar om högskolestudenters uppfattningar av genus- och nationsbegreppet.

Sociologiska och feministiska forskare har betonat begrepp som ofta utgår från föreställningar som redan tas för givet i undervisningen. Begrepp som nation och kön är exempel på begrepp som ofta uppfattas som icke-politisk och ”naturliga”. Forskare har förstått dessa begrepp i relation till studenternas självuppfattning och studier har visat att studenter tenderar att uppfatta genusperspektiv som pseudovetenskapliga.

Ur ett pedagogiskt perspektiv, väcker det frågor om hur värden är involverade i studenternas lärandeprocesser. Under de senaste 20 åren har allt fler forskare karaktäriseras konceptuella förändringar som emotionella till sin natur. Emellertid har få empiriska studier lagt sin kraft på att utreda affektiva aspekter av konceptuella förändringsprocessen.

Denna avhandling av Linda Murstedt bidrar till denna forskningsdiskussion genom att erbjuda en empiriskt förankrad synsätt med en tydlig värdeorienterad dimension av inlärningsprocessen. Avhandlingen bygger på tre empiriska studier som undersöker hur studenter tolkar uppgifter som utmanar dem att anta ett kritiskt och strukturellt perspektiv av ”nation” och ”genus”. Studien utgår från kvalitativa analyser av bandinspelade gruppdiskussioner och skriftliga hemtentamen.

Tesen hävdar att studenterna tar in andra idéer än de som förespråkas i undervisningen ur tre aspekter. För det första uttrycker studenterna värderingar som rör makt, vilket innebär när och hur det är legitimt att tala om makt. För det andra när studenterna uttrycker värderingar som berör hur vetenskap bör praktiseras. För det tredje, studenterna uttrycker värden relaterade till identitet som kretsar kring hur jaget relaterar (eller inte) till de begrepp som lärs ut i undervisningen. Dessa resultat tyder på att studenternas kliver in i seminariesammankomster med egna idéer och principer för vad som är ”bra” eller ”rätt” när de tränar statsvetenskap. Studenternas värden kan ses som en viktig del i att förstå komplexiteten i studenternas lärandeprocesser inom detta ämnesområde.

Läs hela avhandlingen här eller abstraktet här

/Elias Dietrichson

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , , , , , ,
Publicerat i Statsvetenskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: