En analys av gymnasielärares skriftliga prov i samhällskunskap

prov och bedömning

Under FLS årsmöte den 28/10 i Stockholm kommer gymnasielektor Christina Odenstad (Karlstads universitet) redogöra för sin licentiatavhandling som har rubriken ”Prov och bedömning i samhällskunskap”. Studien  ger en bild av hur ämnet samhällskunskap framträder i skriftliga prov som använts inom gymnasieskolan. Prov påverkar hur eleverna lär sig och den information och kunskap de tar till sig. Olika former av examinationsformer uppmuntrar olika sätt att lära sig och vilken typ av test som tillämpas av läraren påverka också den uppfattning eleverna har om ett ämne.

Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, med hjälp av läroplansteorier, vill Odenstad analysera hur lärare konstruerar prov och hur de visar på olika reflektioner kring skolämnet samhällskunskap. Proven jämförs dessutom med innehållet i läroplanen. Resultaten tyder på att proven innehåller endast ett fåtal av målen i läroplanen. Läroplanen verkar inte ha ett stort inflytande på inställningen till proven och dess innehåll. Det är snarare någon slags ämnestradition som visas i empirin. De dominerande ämnesområdena som visar sig är statsvetenskap och ekonomi.

Proven ställer krav på att studenterna förväntas kunna orientera sig i ämnet och lära sig grundläggande fakta. Men det finns också frågor som ger studenterna goda möjligheter att analysera olika fenomen och diskutera flera frågor. Proven varierar också mellan olika program på gymnasiet. På de teoretiska programmen kräver innehållet att studenterna använder faktakunskaper snarare än memorering. Frågorna är mer teoretisk och avancerade jämfört med prov som har använts inom yrkesprogrammen.

Du hittar avhandlingen här.

/Elias Dietrichson

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Betyg och bedömning, Forskning, Fortbildning, Samhällskunskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: