Samhällslärare och objektiv undervisning

lärares påverkan

Mot bakgrund av samhällskunskapens dubbeltydiga syften, ska fungera normativt samtidigt som den ska leda till kritiskt tänkande, blir det intressant att fundera på hur lärares egna uppfattningar påverkar elevernas uppfattningar. Inte minst när vi undervisar om politiska ideologier och partier.

Genom databasen DIVA har jag hittat en intressant studentuppsats i detta ämne skriven av Kim Karlsson på Linnéuniversitetet. Studien syftar till att undersöka samhällskunskapslärares uppfattningar av den egna politiska ståndpunktens inverkan på objektiviteten i undervisningen och hur samhällslärare arbetar för att upprätthålla allsidighet.

Studien genomfördes utifrån en fenomenografisk metodansats med nio informanter som skriftligt fick besvara ett frågeformulär om uppfattningar av samhällskunskapsämnets möjliga objektivitet. Lärarna ger uttryck för skilda uppfattningar om innebörden av objektiv undervisning. De fyra kategorier av uppfattningar som framkommer i studien är: förmedlande av värderingsfri kunskap, förmedlande av kunskap utifrån olika perspektiv, uppmuntrande av elevers fria ställningstaganden utan att som lärare påverka dem i endera riktningen samt att som lärare komplicera bilden av objektivitet för eleverna. Lärarna uttrycker även skilda uppfattningar av huruvida objektiv undervisning är möjlig eller ej. Somliga menar att det är möjligt att såväl presentera som bedöma elevers kunskaper inom området politiska ideologier medan andra inte delar denna uppfattning. En uppfattning som delas av flera lärare är att objektivitet och värdegrundsarbete till viss del är motstridigt. De arbetssätt som lärare anser har positiv inverkan på objektiviteten är; fokusering på att förmedla värderingsfri kunskap, att ta hjälp av olika externa aktörer för att belysa olika alternativ samt att låta eleverna uttrycka åsikter och söka efter information. Du hittar uppsatsen här.

Som alltid handlar det om medvetenhet kring vad man gör och hur ens egna uppfattningar påverkar eleverna, detta kan dock vara svårt att komma åt på egen hand. Därför, tror jag, att kan det finnas stora poänger med att diskutera och problematisera detta tillsammans med sina kollegor. Andra uppenbara dilemman är när elever till exempel frågar läraren vad han/hon röstar på eller när lärare är aktiva fritidspolitiker. Denna uppsats kan vara en intressant ingång i ett kollegialt samtal men även en ingång till en större studie för vidare forskning.

Missa inte heller denna studie från USA som undersöker hur lärares intressen för vissa områden i samhällskunskapsundervisningen påverkar eleverna, extra intressant när det gäller negativ påverkan.

/Elias Dietrichson

Annonser

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Fortbildning, Samhällskunskap, Undervisning
En kommentar på “Samhällslärare och objektiv undervisning
  1. […] det dynamiska förhållandet mellan det normativa och kritiska. (Detta har vi skrivit om tidigare när det kommer till lärares egna politiska uppfattningar.) Läs hela avhandlingen […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: