Får eleverna den undervisningstid de har rätt till?

Timplanerna i gymnasieskolan avvecklades succesivt under 1990-talet för att tillslut utmynna i den modell som fortfarande gäller, där de olika programkategorierna generar en bestämd garanterad undervisningstid för programmen i sin helhet. Hur denna tid sedan fördelas mellan ämnena är upp till den lokala nivån att besluta.

Det finns ett fåtal studier och undersökningar som har försökt titta på vad som har hänt med undervisningstiden efter att dessa förändringar genomförts. En tidig kartläggning från Skolverket indikerade att den vanligaste strategin gymnasieskolorna  tog i bruk var att göra en schablonmässig fördelning på kurserna efter den kvot som kunde räknas fram mellan garanterad undervisningstid och poängomfång (se referens i länken). Senare undersökningar, bland annat från Lärarnas Riksförbund, indikerar att denna ordning fortsatt tycks vanlig. I denna undersökning framkom också vissa mönster i hur undervisningstiden fördelades mellan olika kurser (s.14):

lr_tid

Under våren ska nu Skolverket för första gången undersöka hur det förhåller sig med den garanterade undervisningstiden i landet i sin helhet. Undersökningen kommer att göras med enkäter och intervjuer. Läs mer om undersökningen här.

FLS förhoppning är självfallet att detta ska mynna ut i en minst lika intressant studie som Skolverkets tidigare studie av lärares arbetstid och att resultaten kan bli en viktig utgångspunkt för en diskussion om kursers och ämnens mål och de tid- och resursmässiga förutsättningar som ges.

Annonser

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Tagged with: , , , ,
Publicerat i Nyheter
One comment on “Får eleverna den undervisningstid de har rätt till?
  1. […] på yrkesprogrammen där även de faktiska timmarna undersöks mer noggrant. Likt tidigare undersökningar visat är spridningen mellan olika kurser förhållandevis […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: