Samhällskunskap som samspelare i ämnesövergripande projekt

ämnesövergripandeSara Blanck har skrivit en licentiatavhandling om ämnesövergripande projekt och samhällskunskapsämnet på högstadiet. Samhällskunskap var grunden för tre undersökta projekt och Blanck tittade på hur ämnena samspelar och hur samhällskunskap framträder:

Det går att urskilja en syn på att djup kunskap ofta är ämnesspecifik och kräver progression medan många av dagens samhällsfrågor och samhällsproblem har en komplexitet som kräver inspel från flera ämnen för att förstås. I tidigare forskning och diskussioner har det ibland funnits en dikotomiserande syn på de två typerna av undervisning, d.v.s. att ämnesövergripande undervisning med automatik innebär att ämnesspecifik kunskap försvåras. Dessutom har det ofta beskrivits att ett av de ingående ämnena vid ämnesintegration blir vinnare medan övriga ämnen får svårt att hävda sig.

Samhällskunskap framträder i alla tre projekten som ett huvudämne. Det finns också en tydlighet i ämnet som sådant och vad det kan bidra med i projekten. Samhällskunskapsämnets bredd är i de tre ämnesövergripande projekten ingen svaghet utan ger möjlighet att använda begrepp och modeller från de olika akademiska discipliner som passar projektets problemformulering.

Samhällskunskap tar en också en tydlig roll i att hålla ihop delarna till en helhet, ofta genom att aktivt relatera till ett uttalat eller outtalat samhällsbegrepp. Blanck introducerar begreppet handlingsämne som ämnesdidaktisk profil till de i tidigare forskning använda orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne. I handlingsämnet fokuseras det på medborgarfostran och utveckling av individens handlingsmöjligheter.

Blanck påpekar att det går att se samhällskunskap som handlingsämne om vi tittar på tidigare undersökningar av ämnesspecifik samhällskunskapsundervisning. Men hon poängterar att det verkar vara extra fruktbart för ämnet att använda denna ämnesdidaktiska profil i ämnesintegrerande projekt eftersom den kunskap vi medborgare behöver för att agera i världen i sig är syntetiserad.

Citaten är från Skolverkets text om studien. Läs avhandlingen här.

Annonser

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Tagged with: ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning, Nyheter
One comment on “Samhällskunskap som samspelare i ämnesövergripande projekt
  1. […] ämnesövergripande projekt, hållbar utveckling eller samarbete med […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: