Statistik som leder fel? Öppen föreläsning med KVA

Det pågår en intressant inomvetenskaplig debatt om huruvida statistiska analyser i olika vetenskapliga studier ibland kan leda oss fel. Debatten är omfattande och ofta teknisk till sin natur, tex gällande olika statistiska metoder och användning av signifikanstester och liknande (se exempel här och här).

140113-bigdataMen debatten förs också på ett större plan där den handlar om hur vi ser på det vetenskapliga arbetet i stort. Räcker det med att samla ihop numeriska data och sedan signifikanstesta för att finna skillnader, eller bör vi ha en överordnad teori eller hypotes som riktar in vårt sökande och också erbjuder en förklaring till de mönster vi ser i empirin?

Bild från ett inlägg av Lars Pålsson Syll här.

En annan som också beskrivit problemet är filosofen Sven Ove Hansson. I hans skrift ”Konsten att vara vetenskaplig” skriver han (s.77):

Det är också viktigt att observera att de gängse statistiska testmetoderna är avsedda för att pröva i förväg uppställda hypoteser. Det är ett vanligt men icke desto mindre allvarligt fel att i stället använda dessa testmetoder för att leta med ljus och lykta efter ”statistiskt signifikanta” resultat. Om man genomför ett stort antal statistiska test på ett stort material är det nästan säkert att man kommer att finna statistiska ”samband” som uppkommit av en ren slump. Risken för övertolkningar av sådana samband är ett stort problem i allt vetenskapligt arbete som utgår från komplexa datamaterial.

Mot bakgrund av denna debatt bjuder nu Kungliga Vetenskapsakademin in till en öppen föreläsning den 16/12 med Olle Höggström, professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola. Han kommer att prata under rubriken Statistiska analyser i vetenskapliga studier: Kris, debatt, åtgärder. 

Läs mer om föreläsningen här.

Föreläsningen äger rum den 16/12 kl 18-19:00 i Beijersalen på Kungliga Vetenskapsakademien (Djurgården/universitetsområdet Stockholm).

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: