Ekonomi i samhällskunskap – Sara Carlberg berättar om sin undervisning

carlbergFLS har talat med Sara Carlberg, gymnasielärare i samhällskunskap och geografi. Intervjun fokuserar på Saras undervisning i ekonomi i samhällskunskap 1b.

Sara, berätta lite mer om din undervisning i det här ämnet?

Det här undervisningsupplägget är ganska nytt för mig. Samhällsekonomi är ett område som jag tidigare undervisat i genom att hålla en hel del föreläsningar eftersom det är många komplexa begrepp och modeller inom det här området som kan behöva förklaras. Både jag och mina elever har dock önskat möta ämnet på ett annat sätt. I våras gjorde jag därför om mitt upplägg helt utifrån tanken att utmana eleverna mer och göra dem mer aktiva i det här momentet.

Moment 1 – begrepp

Det nya upplägget består av fyra delar. Först låter jag eleverna arbeta självständigt under en till två lektioner med att definiera ett antal begrepp. Exempel på begrepp: inflation, skatt, inkomstskatt, punktskatt, marginalskatt, moms, BNP, HDI, statskuld och konkurrens. Samtidigt som detta moment genomförs ger jag enskilt återkoppling till eleverna på det förra momentet som vi arbetat med i kursen.

Moment 2 – starta företag

Steg två handlar om att eleverna ska starta ett eget företag och i anslutning till det svara på ett antal frågor om företagets verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I det här momentet är eleverna uppdelade i grupper om fyra. De får frågorna i högt tempo och svarar gemensamt i gruppen i ett Google drive som är delat med mig och gruppmedlemmarna.

Under hela det här momentet arbetar eleverna nära sin kurslitteratur. Vi använder Forum Samhällskunskap 123 och till alla frågor får eleverna också en hänvisning till hur begreppen och modellerna presenteras i Forum. Elevernas startar vitt skilda företag i det här momentet. De har startat exempelvis bagerier, restaurangkedjor, tryckerier och möbeltillverkning.

Moment 3 & 4 – målkonfliktsanalys

Steg tre är en målkonfliktsanalys där eleverna får titta på den ekonomiska politikens mål och medel ur flera ideologiska och partipolitiska perspektiv. Även i detta moment arbetar eleverna i grupp. De presenterar sina analyser för varandra och ställer även frågor till varandra. Alla moment, framförallt det tredje, ger eleverna underlag till det prov som avslutar studiet av samhällsekonomi. Eleverna lägger under arbetets gång ut sina uppgifter i Google Classroom och delar dem i Google Drive, där jag som lärare läser och ger återkoppling.

Hur gör du ämnet relevant och intressant för eleverna?

Genom att låta eleverna starta egna företag och även låta dem tillämpa kunskaperna de har om samhällsekonomi och företagsekonomi genom hela momentet finns det möjligheter för eleverna att utgå ifrån egna intressen, samtidigt som svårighetsgraden i delmomenten är förhållandevis hög vilket också kan fungera motiverande.

Finns det några resurser som du använder och vill tipsa andra om?

För att komma igång med målkonfliktsanalysen tittar vi tillsammans på The Magic washing machine med Hans Rosling.

Har du några råd att ge andra lärare som ska undervisa om samhällsekonomi?

Om eleverna har med sig förkunskaper om hur samhällsekonomi, ideologier och partierna underlättar detta hela momentet. Om eleverna kör fast behöver du som lärare också vara förberedd på att kunna förklara de begrepp och modeller som eleverna arbetar med.

Vad är nästa steg i din utveckling av det här undervisningsmomentet?

Nästa gång planerar jag att lägga in kamratrespons i moment två för att ytterligare stötta eleverna i deras kunskapsutveckling.

Tack för att du ville ge oss en inblick i din undervisning Sara!

Den som är intresserad av mer detaljer om upplägget eller en fortsatt diskussion om undervisning och bedömning i ämnet når Sara på Twitter som @SaraCarlberg.

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , , , , , , , , , ,
Publicerat i Ekonomi, Lärarintervju

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: