Låt staten ta över lärarnas fortbildning

fortbildFLS skriver idag tillsammans med nio andra ämneslärarföreningar på Dagens samhälles debattsida. Debattartikeln handlar om lärares fortbildning. Vi tycker den borde vara statlig för att lärare ska kunna få ökad möjlighet att vidareutbilda sig samt för ökad likvärdighet landet över:

En våg av insatser med ambition att vara professionsstärkande sveper just nu genom svenska skolor. Ofta pekas det kollegiala lärandet ut i dessa sammanhang som den metod som ska lyfta resultaten.

Mycket talar för att en systematisk och långsiktig strävan med ett sådant arbete ger goda resultat för elevers lärande. Det står dock inte i motsats till en gedigen akademisk professionsutbildningsinsats som vi här redogjort för.

Vi anser att det nu är hög tid att reformera fortbildningssystemet för lärarna och återupprätta en fortbildning värd namnet. Vi föreslår därför:

• Att staten tar över ansvaret för lärarnas fortbildning. Staten bör ansvara för både lärarnas grund- och fortbildning. Därmed återupprättas en gedigen fortbildning för lärarna samt att de mekanismer som i till exempel Lärarlyftet 1 gjorde att kommuner i behov av fortbildningsinsatser inte tog del av satsningen kan kringgås. Likvärdigheten i systemet skulle öka.

• Att staten också tar ansvar för kompetensförsörjningen. Skolverkets nya statistik över lärarbehörigheter visar att det finns en tydlig regional skillnad i tillgång till behöriga lärare. Problemen tycks större i till exempel Norrlands inland än i övriga Sverige. Genom ett statligt system kan resurser styras dit de behövs.

• Att lärarnas kompetensutveckling fortsatt är ett arbetsgivaransvar. All kompetensutveckling som lärare har fått sedan decentraliseringen av skolan har inte varit dålig, men den har helt trängt undan fortbildningen.

Ett statligt ansvar för fortbildningen betyder att huvudmännen kan fortsätta att fokusera på kompetensutvecklingsinsatser som uppfattas som angelägna för den egna verksamheten.

Läs artikeln här och hjälp oss gärna att sprida den. Det är FLS som tagit initiativet till debattartikeln.

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Fortbildning, Nyheter, Skolpolitik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: