Skolverkets utvärdering av betygskalan

I förra veckan släppte Skolverket sin utvärdering av den nya betygsskalan samt de tillhörande förändringarna i kurs- och ämnesplanerna. Utvärderingen baseras bland annat omfattande enkät till lärare samt djupintervjuer med ytterligare några.

Ett viktigt resultat som framkommer i utvärderingen är att samhällskunskapen (tillsammans med kemin) tycks sticka ut i vissa hänseenden, bland annat gällande en upplevd stoffträngsel, problem med kunskapskraven och så vidare. Exempelvis uppger samhällskunskapslärarna i enkäten i lägre utsträckning än andra  att kunskapskraven fungerar som ett stöd vid information till eleverna.

Samhällskunskapslärare på gymnasieskolan svarar också i högre utsträckning än övriga lärare att det i kunskapskraven ställs högre krav både för E och för A än vad som krävdes för det tidigare betyget G respektive för MVG. Detta är något Skolverket tror kan bero på att ämnet har ett omfattande centralt innehåll som man inte upplever sig hinna behandla och därför tycker man att kraven har höjts. Skolverket skriver vidare:

Både på grund- och gymnasieskolan sticker lärare i samhällskunskap ut väsentligt med avseende på upplevelsen av omfånget i det centrala innehållet. På grundskolan uppger 94 procent att det stämmer ganska eller väldigt bra att det centrala innehållet i samhällskunskap är för omfattande i förhållande till undervisningstiden, motsvarande siffra är 80 procent på gymnasieskolan. Resultatet är inte förvånande eftersom samhällskunskapsämnet har ett omfattande centralt innehåll jämfört med många andra ämnen men undervisningstiden är inte mer generöst tilldelad till detta ämne. En annan aspekt är att kunnandet som elever ska uppvisa i samhällskunskap är i större grad innehållsberoende än exempelvis de i svenska.

Skolverket, 2016, s.76

Med anledning av utvärderingens resultat föreslår Skolverket ”att kunskapskraven ska ses över så att den begreppsapparat som används i så hög grad som möjligt ligger i linje med de olika ämnenas kurs- och ämnesplaner samt deras bedömningstraditioner. Bland annat bör Skolverket påbörja en översyn av det centrala innehållets omfattning i samhällskunskap.”

FLS kommer självfallet att bevaka frågan samt utgöra remissinstans till kommande förändringsförslag.

Läs hela rapporten här.

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner, Nyheter
En kommentar på “Skolverkets utvärdering av betygskalan
  1. […] Även från myndighetshåll har det hänt saker med bäring på samhällskunskapen. Viktigast är kanske Skolverkets uppföljning av betygsskalan (och därigenom vissa av kursplanerförändringarna). Läs en tidigare FLS-artikel om det här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: