FLS remissvar till utredningen ”EU på hemmaplan”

EUDen 1 februari i år överlämnade Utredningen om delaktighet i EU sitt slutbetänkande ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) till regeringen. Utredningen behandlar hur Sveriges delaktighet i unionen kan öka. Utredningens förslag handlar i huvudsak om hur kunskaperna om och insynen i EU kan öka i samhället:

Utredningen om delaktighet i EU föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska tidigarelägga delar av det arbete som idag sker genom utredningsväsendet och remissförfarandet.

FLS har nu lämnat in ett remissvar till utredningen som berör de delar som handlar om skolan. Nedan följer en sammanfattning av föreningens remissvar:

Sammanfattning

FLS anser att det är angeläget att skapa förutsättningar för en utvecklad EU-undervisning i skolan och delar i stort utredningens bedömning om nuvarande situation. FLS bedömer dock att de förslag utredningen lämnar är otillräckliga. Läroplansförändringar och fortbildningsupplägg med ”ambassadörer” eller andra ”train-the-trainer”-upplägg har redan genomförts utan önskade effekter. Att i det sammanhanget föreslå mer av samma sak anser FLS vara ineffektivt.

FLS föreslår istället att föreslagna resurser används för en större fortbildningsinsats där redan befintliga EU-ambassadörer får en central roll.

FLS tillstyrker:

  • Att en förstärkt kompetensutveckling genomförs för lärare som undervisar i samhällskunskap 1a1
  • Att UHR ges i uppdrag att ta fram metodmaterial
  • Att Skolverket ska få i uppdrag att analysera varför undervisningen om EU-nivåns betydelse för vårt demokratiska system inte har påverkats trots tidigare ändringar i styrdokumenten
  • Att en satsning genomförs för Europaparlamentsvalen

FLS avstyrker:

  • Att en utökad satsning genomförs på EU-ambassadörsutbildningen

FLS föreslår:

  • Att befintliga EU-ambassadörer istället engageras i en landsomfattande tvådagarsfortbildning för lärare i samhällskunskap. EU-ambassadörernas främsta uppgift är att bidra med undervisningsnära kunskaper och ytterligare bidra till innehållets relevans och användbarhet.
  • Att Skolverket, om analysen av EU-undervisningen pekar på sådana behov, ska lämna förslag på reviderade kurs- och ämnesplaner. Skolverket ska i sådant fall ta tidigare påvisad stoffträngsel i samhällskunskapen i beaktande (Skolverket 2016, dnr 2014:892).

Du hittar FLS remissvar i sin helhet här.

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , ,
Publicerat i EU, Föreningsrelaterat, Fortbildning
3 kommentarer på “FLS remissvar till utredningen ”EU på hemmaplan”
  1. […] Som många av er kanske märkte under vårterminen har en del frågor med direkt bäring på vår undervisning i samhällskunskap varit aktuella. Exempelvis remitterades utredningen EU på hemmaplan som innehöll förslag om bland annat kursplaneförändringar i samhällskunskapen. FLS delade en del av utredningens bedömningar och motsatte sig andra. Läs FLS remissvar här. […]

  2. […] om hur Sverige styrs idag, som medlem i EU, är stor, vilket också försvårar att föra en meningsfull kreativ framtidsdebatt om demokratin. Därför […]

  3. […] inte intresserade av och nyfikna på allt. Detta var något som FLS bland annat påpekade i sitt remissvar gällande betänkandet ”EU på hemmaplan”, fast då gällande just oss […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: