Knäckta kamelryggar i samhällskunskap? – att undervisa om kausalitet

the_big_five_pedagogiska_magasinet_svanelidI samband med införandet av Lgr11 och Gy2011 lanserade Göran Svanelid sina tankar om The Big 5 – de fem vanligast förekommande förmågorna i styrdokumenten som eleverna ska utveckla i de olika ämnena. Genom att fokusera ämnesundervisningen på dessa förmågor byggs enligt Svanelid en röd tråd in i undervisningen, en röd tråd som underlättar kommunikationen med eleverna och hemmen och som på så sätt kan gynna lärandet. De fem förmågorna är enligt Svanelid (i) analysförmåga, (ii) kommunikativ förmåga, (iii) metakognitiv förmåga, (iv) förmåga att hantera information samt (v) begreppslig förmåga.

En aspekt av analysförmåga som har en framträdande roll i samhällskunskapen är förmågan att ta olika perspektiv; ”att se samhällsfrågor ur olika perspektiv”, att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor där ”sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter är centrala”, som det bl.a. heter i grundskolans kursplan.

En annan aspekt, som kanske också borde förlänas ännu mer utrymme, är förmågan att analysera samband, kanske i synnerhet kausala sådana. Tänker vi efter så är ju hela det centrala fenomenet som studeras i samhällskunskapen – samhället – en tät väv av olika kausala samband: Samhällsekonomins flöden, hushållens konsumtion, individens försörjning, dess socioekonomiska och miljömässiga effekter, individers strävan att skapa sig en bättre framtid, hur de försöker påverka politiken, politikens inriktning för att svara mot utmaningarna och så vidare.

I Skolverkets kommentarer till grundskolans kursplan i samhällskunskap respektive kunskapskraven i samhällskunskap finns mycket intressanta avsnitt om denna förmåga och också exempel på hur det kan bedömas, se s.8-17 i kommentarerna till kunskapskraven. Även om dessa sidor handlar om ett exempel för årskurs 6 så är de minst lika relevanta att läsa för samhällskunskapslärare i andra årskurser.

Vid en internationell utblick återfinns också en rad spännande resurser. Den länkade filmen nedan handlar exempelvis om ett intressant undervisningsupplägg gällande just kausalitet. I denna används ett mer eller mindre välkänt exempel med kamelen vars rygg till slut knäcks av ett sista halmstrå. I filmen förs också resonemang om vilka typer av kunskaper eleverna bör utveckla på området. Denna film kan ses alldeles oavsett om man undervisar elever i årskurs 1-3 eller på gymnasiet.

casual

Titta också in på dessa sidor hos Harvard där docent Tina Grotzer pratar om innovativa sätt att undervisa om kausalitet. Här finns också mycket material tillgängligt som går att använda och ”översätta” till samhällskunskap.

casual2

FLS är en fristående ämneslärarförening. Vi vill vara en samlande kraft för samhällslärarkollegiet. Här kan du finna inspiration, gemenskap & fortbildning

Märkta med: , , , , , , ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner, Material och stoff, Samhällskunskap, Undervisning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: