Jonas Linderoth, Professor på Göteborgs universitet skapade uppmärksamhet med sin artikel i DN: Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer som publicerades den 24:e augusti 2016. I dagarna släpptes hans bok Lärarens återkomst. Här får läsaren en förklaring till varför lärarens roll har förändrats från kunskapsförmedlare till handledare. Linderoth ifrågasätter reformpedagogiken, digitaliseringen och lärarhögskolan.

1992 presenteras den statliga utredningen Skola för bildning som ligger till grund för den nya läroplanen. Konstruktivistiskt inspirerad inlärning (KIP) sammanfattar på vilka sätt den målstyrda skolan påverkade undervisningen. Det är en skola som bl.a. lyfter fram vikten av: metakognition, tematisering över ämnesgränser och individualisering. Lärarens roll devalveras från kunskapsförmedlare till handledare i en mer individualiserad undervisning. Lärandeobjektet är i hög grad centrerat runt eleven som med lärarens individuella återkoppling ska bidra till elevens utveckling.

Du hittar Sjöbergs fullständiga recension här. Vill du ställa en fråga direkt till Sjöberg, finns han på Twitter som @F3Kpilot