FLS Historia

1946 års skolkommission föreslog att ”ett särskilt ämne, samhällskunskap, skulle ägnas åt systematisk orientering i omvärlden hela skolan igenom”. Ämnet infördes inom den enhetsskola som efter beslut 1950 startades som en försöksverksamhet. I övrigt var samhällskunskap en del av ämnet historia.

20140213-100840.jpgÄmnet benämndes historia med samhällslära men det var inte mycket undervisning i samhällskunskap. Varken enhetsskolan eller ämnet samhällskunskap möttes med något jubel från varken historielärare eller Skolöverstyrelsen. Däremot fanns ett starkt stöd hos Skolöverstyrelsens generaldirektör Nils Gustav Rosén, inom lärarseminarierna samt hos enstaka företrädare för universitetsinstitutionerna i nationalekonomi och statskunskap. De namn som bör lyftas fram är professor Nils Stjernqvist i Lund och rektor Olof Sörndahl i Uppsala. De var dessa nåda senare som insåg att en förening för samhällskunskapslärare kunde fungera som en lobbygrupp.

FLS bildades 1955 under en sommarkurs på Sånga-Säby. FLS kom snabbt att spela en viktig roll i kampen för ämnet. Trots starkt motstånd från Skolöverstyrelsen vände sig föreningen till statssekreteraren och senare ecklesiastikministern Ragnar Edenman och med hans stöd infördes ämnet i den nya grundskolan 1962 och i gymnasiet och fackskolan 1965. Tio år efter sin start hade föreningen lyckats med en svår uppgift.

FLS har under sin snart sextioåriga historia bevakat, skrivit remisser på läroplans- och kursplaneförslag samt ställt ämnesexperter till förfogande. Från senare år kan nämnas att FLS varit samtalspartner med Skolverket när det handlat om nationella prov i ämnet. Vidare har föreningen gjort en viktig insats genom att erbjuda kompetensutvecklingskurser för lärare i samarbete med olika myndigheter och organisationer. Bland dessa kan nämnas LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Kooperationen, Folk och Försvar samt MSB.

FLS har haft åtta ordförande fram till Oscar Bengtsson som tillträdde vid årsmötet 2018. Dessa har i turordning varit Olof Sörndahl, Hjalmar Sellberg, Rickard Hammarström, Lars Beltzén, Leif Jarlén,  Bo Schefström, Johan Ceder och Elias Dietrichson. Föreningen har under åren också haft ett antal lokalföreningar, men samlas numera i en enda gemensam organisation.

Fram till 2011 gav föreningen ut en tidskrift, FLS-aktuellt, som nu har ersatts av en webbsida. Tidskriften har haft sju redaktörer. Den förste var Hjalmar Sellberg och den siste Bo Schefström. Däremellan har Rickard Hammarström, Nils Hellzén, Karl-Axel Sundqvist, Lena Persson och Tommy Svenningsson varit redaktörer.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ FLS på Twitter!
%d bloggare gillar detta: