Bloggarkiv

Avhandling om kritiskt tänkande i samhällskunskap

I Malin Tvärånas nya avhandling ”Kritiskt omdöme i samhällskunskap. Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor.” nås intressanta slutsatser. Studien är praktiknära och forskningsobjekten (eleverna) har gått i årskurs 2, 6 och gymnasiet. En viktig slutsats är att fokus på

Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap

Ämnesundervisning i ett sammanhang

Vi är många som i lärarutbildningen fick inpräntat i oss vikten av att låta undervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och nyfikenhet. Vi är också många som vet att det inte alltid är det lättaste; alla är inte intresserade

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning

Avhandling om läroböcker i samhällskunskap

Under 2015 disputerade Jonas Nordmark på en avhandling om läromedel i samhällskunskap vid Mälardalens högskola. I avhandlingen granskar Nordmark läroböcker i samhällskunskap för grundskolans senare år från 1992-2010 och analyserar hur man i böckerna beskriver unga människors framtid. Ett huvudresultat

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning, läromedel, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Ideologisk bas i samhällskunskapen? Ny avhandling!

I slutet av 2015 disputerade Lars Sandin vid Mittuniversitetet på en avhandling om vilka samhällsbilder som gestaltas i grundskolans samhällskunskap. I en intervju med Skolporten säger Lars att ett av de viktigaste resultaten i studien är ”att den sociala differentieringen,

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning

Ny avhandling om ”The Teaching Gap”

Skillnaden mellan vad läroplaner föreskriver lärarna att undervisa om och vad elevernas lärande i slutänden i realiteten består i brukar ibland benämnas som The Teaching Gap. Ur såväl ett läroplansteoretiskt som ett utbildningspolitiskt perspektiv är detta ett intressant fenomen att lära

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Samhällskunskap som samspelare i ämnesövergripande projekt

Sara Blanck har skrivit en licentiatavhandling om ämnesövergripande projekt och samhällskunskapsämnet på högstadiet. Samhällskunskap var grunden för tre undersökta projekt och Blanck tittade på hur ämnena samspelar och hur samhällskunskap framträder: Det går att urskilja en syn på att djup

Märkta med: ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning, Nyheter

Vikten av att erbjuda eleverna tankemotstånd

Under våren disputerade Johan Sandahl vid Stockholms universitet på en avhandling om vikten av att bjuda gymnasieelever tankemotstånd i ideologiska frågor inom ramen för samhällskunskaps- och historieundervisningen. Centralt i avhandlingen är betydelsen av perspektivtagande som ett sätt att utmana elevernas

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning

Hållbar utveckling och kritiskt tänkande

Helen Hasslöf har i en ny avhandling från Malmö högskola undersökt hur 27 lärare arbetar med begreppet hållbar utveckling. Resultatet visar att lärarnas primära mål är att få eleverna att bli kritiska tänkare. Dock finns det spänningar mellan att förse elever

Märkta med: , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap

Vad påverkar ungdomars samhällsengagemang?

I en ny avhandling från Örebro universitet studerar Sofia Sohl vad som påverkar ungdomars samhällsengagemang. I studien undersöker hon fyra faktorer som enligt Beaumonts teori om politisk självtilltro påverkar ungdomars samhällsengagemang. Dessa är att få erfarenhet av påverkansarbete, att få

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning

Värdet av utbildning

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Andreas Melldahl studerat hur värdet av utbildning har förändrats under hela 1900-talet för olika grupper i samhället. Utgångspunkten är bland annat den stora utbildningsexpansion som har förekommit under 1900-talet. Studien visar bland

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning

Följ FLS på Twitter!