Bloggarkiv

Ämnesundervisning i ett sammanhang

Vi är många som i lärarutbildningen fick inpräntat i oss vikten av att låta undervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och nyfikenhet. Vi är också många som vet att det inte alltid är det lättaste; alla är inte intresserade

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning

Ny avhandling om ”The Teaching Gap”

Skillnaden mellan vad läroplaner föreskriver lärarna att undervisa om och vad elevernas lärande i slutänden i realiteten består i brukar ibland benämnas som The Teaching Gap. Ur såväl ett läroplansteoretiskt som ett utbildningspolitiskt perspektiv är detta ett intressant fenomen att lära

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Samhällskunskap i andra länder

Skola och utbildning är ett viktigt politikområde i samtliga länder. Hur utbildningssystemet riggas, vilka det görs tillgängligt för och vad utbildningarna innehåller är frågor som har stor betydelse både för individen och det samhälle denne lever i. Utbildningens innehåll är

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Samhällskunskap

Vikten av att erbjuda eleverna tankemotstånd

Under våren disputerade Johan Sandahl vid Stockholms universitet på en avhandling om vikten av att bjuda gymnasieelever tankemotstånd i ideologiska frågor inom ramen för samhällskunskaps- och historieundervisningen. Centralt i avhandlingen är betydelsen av perspektivtagande som ett sätt att utmana elevernas

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning

Projektarbeten i SO, hur lätt är det?

I somras disputerade Anders Eklöf på en avhandling vid Göteborgs universitet om projektarbeten i form av självständiga grupparbeten. Ett syfte med avhandlingen har varit att undersöka vad det är som händer när eleverna ska ta sig an ett självständigt grupparbete;

Märkta med: , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Drama – viktig resurs eller hämmare för undervisningen i samhällskunskap?

Samhällskunskapsläraren (och FLS-medlemmen) Evelina Möllenborg har tillsammans med Kristina Holmberg, lektor i utbildningsvetenskap, gjort en studie om att använda drama i samhällskunskapsundervisning. I artikeln intervjuas fyra gymnasielärare som alla har erfarenhet av att kombinera drama med samhällskunskap. I resultaten analyseras och

Märkta med: , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kunskapsöversikt av undervisning i SO-ämnena

Under 2013 gav Skolverket ut en kunskapsöversikt gällande forskning om undervisning i SO-ämnena, Att förstå sin omvärld och sig själv. Översikten är skriven av fil.lic Christina Odenstad, som bland annat föreläste vid FLS årsmöte i oktober, då om hennes tidigare

Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Forskningsöversikter

Följ FLS på Twitter!