Bloggarkiv

Ämnesundervisning i ett sammanhang

Vi är många som i lärarutbildningen fick inpräntat i oss vikten av att låta undervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och nyfikenhet. Vi är också många som vet att det inte alltid är det lättaste; alla är inte intresserade

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning

Ny avhandling om ”The Teaching Gap”

Skillnaden mellan vad läroplaner föreskriver lärarna att undervisa om och vad elevernas lärande i slutänden i realiteten består i brukar ibland benämnas som The Teaching Gap. Ur såväl ett läroplansteoretiskt som ett utbildningspolitiskt perspektiv är detta ett intressant fenomen att lära

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Samhällskunskap i andra länder

Skola och utbildning är ett viktigt politikområde i samtliga länder. Hur utbildningssystemet riggas, vilka det görs tillgängligt för och vad utbildningarna innehåller är frågor som har stor betydelse både för individen och det samhälle denne lever i. Utbildningens innehåll är

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Samhällskunskap

Vikten av att erbjuda eleverna tankemotstånd

Under våren disputerade Johan Sandahl vid Stockholms universitet på en avhandling om vikten av att bjuda gymnasieelever tankemotstånd i ideologiska frågor inom ramen för samhällskunskaps- och historieundervisningen. Centralt i avhandlingen är betydelsen av perspektivtagande som ett sätt att utmana elevernas

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning

Projektarbeten i SO, hur lätt är det?

I somras disputerade Anders Eklöf på en avhandling vid Göteborgs universitet om projektarbeten i form av självständiga grupparbeten. Ett syfte med avhandlingen har varit att undersöka vad det är som händer när eleverna ska ta sig an ett självständigt grupparbete;

Märkta med: , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Drama – viktig resurs eller hämmare för undervisningen i samhällskunskap?

Samhällskunskapsläraren (och FLS-medlemmen) Evelina Möllenborg har tillsammans med Kristina Holmberg, lektor i utbildningsvetenskap, gjort en studie om att använda drama i samhällskunskapsundervisning. I artikeln intervjuas fyra gymnasielärare som alla har erfarenhet av att kombinera drama med samhällskunskap. I resultaten analyseras och

Märkta med: , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kunskapsöversikt av undervisning i SO-ämnena

Under 2013 gav Skolverket ut en kunskapsöversikt gällande forskning om undervisning i SO-ämnena, Att förstå sin omvärld och sig själv. Översikten är skriven av fil.lic Christina Odenstad, som bland annat föreläste vid FLS årsmöte i oktober, då om hennes tidigare

Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Forskningsöversikter

Gästinlägg: Vad sysslar den ämnesdidaktiska forskningen i samhällskunskap med nu?

Följande inlägg är skrivet av Kerstin Hudner Sidén, gymnasielärare och forskarstuderande från Stockholm tillika medlem i FLS. Rapport från Nationell konferens för ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap i Örebro 15-16 oktober 2014 Sedan några år tillbaka samlas forskare, doktorander och lärarutbildare med

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Gästblogginlägg, Nyheter, Samhällskunskap

En analys av gymnasielärares skriftliga prov i samhällskunskap

Under FLS årsmöte den 28/10 i Stockholm kommer gymnasielektor Christina Odenstad (Karlstads universitet) redogöra för sin licentiatavhandling som har rubriken ”Prov och bedömning i samhällskunskap”. Studien  ger en bild av hur ämnet samhällskunskap framträder i skriftliga prov som använts inom

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Betyg och bedömning, Forskning, Fortbildning, Samhällskunskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

”Forskning om samhällskunskap 2013” – Första utgåvan av FLS översikt av forskning!

Det du just nu håller i din hand, alternativt fixerar med blicken på skärmen, är den första utgåvan av Föreningen lärare i samhällskunskaps (FLS) skrift ”Forskning om samhällskunskap”. Det är med glädje och stolthet vi kan presentera detta för föreningen

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, FLS forskningsöversikter, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Följ FLS på Twitter!