Bloggarkiv

Samhällskunskap och historia – ämnenas roll och relation i diskurs och ämnesplaner

Johan Sandahl, doktorand vid Stockholms Universitet specialiserad på ämnesdidaktik i historia och samhällskunskap,  har skrivit en artikel i tidskriften Nordidactica som handlar om relationen mellan ämnena uttryckt i gymnasieskolans ämnesplaner. Införandet av nya kursplaner i historia och samhällskunskap i samband

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Samhällskunskap, Utbildningsvetenskap och pedagogik

”Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning”

Under 2009 inrättades vid Linköpings universitet ett forum för ämnesdidaktik. För att dokumentera arbetet som bedrivs inom ramen för forumet startades skriftserien Skrifter från Forum i ämnesdidaktik där löpande publicering av nätverkets forskare sker. Inom ramen för skriftserien har även antologin Samhällsdidaktik –

Märkta med: , , , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning

Forskning om ämneskunskaper och didaktisk skicklighet hos lärare

Under en diskussion på Twitter angående vikten av ämneskunskaper hos lärare fick jag tips om tre intressanta studier som alla berör ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet hos lärare. Det finns en föreställning om att andra saker har blivit viktigare än detta

Märkta med: , , , , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Fortbildning, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik, Utredningar

Utveckla undervisningen? En översikt av evidensbaserade studier

The International Academy of Education (IAE) och International Bureau of Education (UNESCO) ger ut en intressant skriftserie som heter Educational Practicies Series. Skriftserien består av forskningsöversikter som sammanställer resultat av olika evidensbaserade studier om pedagogiska metoder. Under 2012 släppte man

Märkta med: , , , , , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Internationell forskning om samhällskunskap

Under 2008 fick Karlstads universitet i uppdrag av regeringen att starta forskarskolor för yrkesverksamma lärare i samhällsvetenskaperna. Därmed startades Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Detta har redan resulterat i antal intressanta licentiatavhandlingar och mer är i kommande. Vi tipsade

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Internationellt, Samhällskunskap, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Vad påverkar samhällskunskapslärarnas undervisning?

I slutet av 2013 disputerade Torbjörn Lindmark på avhandlingen ”Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner” vid Umeå universitet. I studien undersöker har via både enkäter, intervjuer och insamlat undervisningsmaterial hur samhällskunskapslärare dels resonerar om syftet med deras ämnesundervisning, hur de tänker om ämnet och

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap

Avhandling om kritiskt tänkande i samhällskunskap

Kristoffer Eriksson vid Göteborgs universitet disputerade i slutet av 2013 på avhandlingen ”Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9”. Avhandlingen visar bland annat vilken betydelse elevernas förståelse av en

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Ny bok om samhällsstudier och didaktik

Nyligen kom en ny antologi från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, ”14 röster om samhällsstudier och didaktik”. Du hittar pressmeddelande här.

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning

Följ FLS på Twitter!