Bloggarkiv

Ny forskningsöversikt: Kritiskt tänkande och källkritik i undervisningen

Ett centralt område i samhällskunskapsundervisningen är att stärka elevernas kritiska tänkande i samhällsfrågor. Skolforskningsinstitutet har nu publicerat en forskningsöversikt om hur det kan gå till utifrån frågeställningen: Hur kan undervisning utformas för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik inom

Publicerat i Forskningsöversikter

För er som inte var på plats vid årsmötet

För er som inte var på plats vid vårt årsmöte hittar ni här PowerPointen som Michael Håkansson använde i sitt föredrag. Den politiska tendensen, som Håkansson talade om, resoneras det mera om i den här texten. Samt i en forskningsartikel

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskningsöversikter, Fortbildning, Miljö och hållbarhet, Samhällsfrågor, Undervisning

Klassrumsforskare föreläser innan FLS årsmöte

FLS har äran att presentera Michael Håkansson, lektor i didaktik vid Stockholms universitet. Håkansson föreläser i samband med vårt årsmöte den 10:e november. Sedan 2016 arbetar Håkansson som forskare och disputerade på hur den politiska dimensionen framträder i klassrummet i

Märkta med: , , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Forskningsöversikter, Nyheter, Undervisning

Vad kan en göra åt klimatförändringarna?

Det råder inga tvivel om att klimatförändringarna är skapad av människan. Fokus ligger numer på vad vi kan göra för att klara av målet, som sattes i Paris: mindre än 2 graders temperaturökning globalt. En stor del av utsläppen i världen

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Forskningsöversikter, Internationellt, Material och stoff, Miljö och hållbarhet

Föreläsning med freds- och konfliktforskare

Peter Wallensteen är professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala universitet samt Kroc Institute for International Peace Studies på University of Notre Dame, USA. Wallensteen arbetar med en konfliktdatabas som Institutionen för freds- och konfliktforskning tagit fram. Institutionen har

Publicerat i Föreningsrelaterat, Forskningsöversikter, Fortbildning, Internationellt, Material och stoff, Statistik

Kunskapsöversikt om elevers delaktighet

Att eleverna ska få vara delaktiga i planeringen av undervisningen är tydligt reglerat i både skollagen och läroplanerna. Skälen är flera, bland annat tänker man sig att det är viktigt för att bidra till utvecklingen av elevernas demokratiska kompetenser samt

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskning, Forskningsöversikter, Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kunskapsöversikt av undervisning i SO-ämnena

Under 2013 gav Skolverket ut en kunskapsöversikt gällande forskning om undervisning i SO-ämnena, Att förstå sin omvärld och sig själv. Översikten är skriven av fil.lic Christina Odenstad, som bland annat föreläste vid FLS årsmöte i oktober, då om hennes tidigare

Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Forskningsöversikter

Kritiska synpunkter på formativ bedömning

Formativ bedömning är på allas läppar och forskning med utgångspunkt i detta har exploderat de senaste 10-15 åren. Men hur ofta hör vi egentligen kritiska perspektiv på begreppet? Randy Elliot Bennett, senior forskare vid ETS Princeton, har skrivit en sammanfattande

Märkta med: , , , , , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Forskningsöversikter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Följ FLS på Twitter!