Bloggarkiv

Fortbildning: Rasism, civilkurage och det egna ansvaret

Forum för levande historia i samarbete med Föreningen Norden anordnar tisdag 15 augusti en fortbildningsdag för lärare i Västerås: Välkommen till en fortbildningsdag om rasismens historia, uttryck och former. Föreläsningar varvas med workshoppar och reflekterande pass. En utgångspunkt i diskussionerna kommer

Märkta med: , , ,
Publicerat i Fortbildning, Identitet och normer

Vad påverkar ungdomars tolerans och empati?

Marta Miklokowska, forskare i psykologi, vid Örebro universitet har skrivit en artikel som handlar om hur ungdomars attityder mot invandrare utvecklas beroende av påverkan från familj, kompisar samt vänner med invandrarbakgrund. Hon iakttar två typer av påverkan. Dels direkt påverkan

Märkta med: , , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Identitet och normer, Nyheter, Samhällsfrågor

Normer och genus – några snabbtips på resurser

Vill du spara lite tid när du letar resurser som kan belysa hur normer, och exempelvis maskulinitet respektive femininitet skapas och samtidigt ger mening i nyheter eller reklam har vi samlat några snabb tips.  Machofabriken har publicerat tre filmklipp på Youtube som kan fungera

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Identitet och normer, Samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!