Bloggarkiv

Nytt kommentarsmaterial till grundskolans samhällskunskap

Skolverket har under innevarande år reviderat kommentarsmaterialet till grundskolans kursplan i samhällskunskap. Du finner det nya kommentarsmaterialet här.

Märkta med: ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner

Knäckta kamelryggar i samhällskunskap? – att undervisa om kausalitet

I samband med införandet av Lgr11 och Gy2011 lanserade Göran Svanelid sina tankar om The Big 5 – de fem vanligast förekommande förmågorna i styrdokumenten som eleverna ska utveckla i de olika ämnena. Genom att fokusera ämnesundervisningen på dessa förmågor

Märkta med: , , , , , , ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner, Material och stoff, Samhällskunskap, Undervisning

Skolverkets utvärdering av betygskalan

I förra veckan släppte Skolverket sin utvärdering av den nya betygsskalan samt de tillhörande förändringarna i kurs- och ämnesplanerna. Utvärderingen baseras bland annat omfattande enkät till lärare samt djupintervjuer med ytterligare några. Ett viktigt resultat som framkommer i utvärderingen är

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner, Nyheter

Följ FLS på Twitter!