Bloggarkiv

Samhällets sårbarhet och förmåga i en orolig tid

Folk och Försvar intervjuar Mikael Tofvesson, chef för enheten för omvärld och beredskap på MSB, om informations- och påverkanskampanjer och samhällets sårbarhet och förmåga i en orolig tid. Aktuellt och intressant: Det säkerhetspolitiska landskapet har förändrats. I en orolig omvärld, präglad

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Material och stoff, Medier, Nyheter, Samhällsfrågor

Den extrema fattigdomen ökar – eller är det så?

Jag har tidigare skrivit om hur demokratiutvecklingen världen över gått framåt och om hur utvecklingen framöver kommer hålla sig konstant. Trots krig samt konflikter i Mellanöstern och Afrika. Människor i allmänhet har troligtvis en annan bild än vad dessa data visar och

Märkta med: , , ,
Publicerat i Internationellt, Material och stoff, Mänskliga rättigheter, Medier, Samhällsfrågor

Att använda modeller i samhällskunskap – Daniel West ger ett exempel från sin undervisning

FLS har talat med Daniel West, gymnasielärare i samhällskunskap och filosofi på Kullagymnasiet i Höganäs och läromedelsförfattare för Liber. Intervjun fokuserar på Daniels undervisning om medier. Daniel, berätta lite mer om din undervisning i det här ämnet? Jag arbetar mycket

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Lärarintervju, Medier

Vilka nyheter är i fokus världen över?

Unfiltered News är en datavisualisering som bygger på information från Google News. Tjänsten är användarvänlig och snabb. Du kan undersöka vilka nyheter som dominerar i olika länder i realtid och i vilken del av världen en specifik nyhet har fått stort genomslag. I varje enskilt land får du

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Internationellt, läromedel, Material och stoff, Medier, Nyheter, Statistik

Nya intressanta mediesatsningar

Faktumet att vår förändrade mediekonsumtion bidragit till att fler vänder nyhetsrapporteringen ryggen kan te sig som deprimerande för en samhällslärare. På senare tid har det dock dykt upp flera nya intressanta mediesatsningar som möjligen kan skapa lite hopp. Amerikanska Vox – med den underbara devisen

Märkta med: , ,
Publicerat i Medier, Nyheter, Undervisning

Vilka argument förekommer i debatten?

Nätverket för evidensbaserad policy har på sin webbplats skapat argumentlistor som kan vara intressanta för samhällslärare (och lärare i filosofi/svenska). Listorna innehåller argument för och emot en specifik tes som är vanligt förekommande i debatten. Avsikten med listorna är dock inte att utvärdera argumenten.

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Material och stoff, Medier, Nyheter, Samhällsfrågor

Checklista för källkritik

Skolverket har gjort checklistor för källkritik som man med fördel kan sätta upp i klassrummet: Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att

Märkta med:
Publicerat i Medier, Nyheter

Adekvat mediegranskning för samhällslärare

Sveriges enda mediegranskande program Medierna i P1 har inte bara ett viktigt samhällssyfte programmet är också i mitt tycke en stor tillgång för lärare i samhällskunskap inte minst i arbetet med mediekritiska/källkritiska angreppssätt. I det senaste avsnittet granskas journalisternas syn

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Material och stoff, Medier, Nyheter, Samhällskunskap, Undervisning

Information som maktmedel

Mediernas rapportering betyder allt mer i krig och konflikter. Detta fenomen uppkom i och med Kuwait-kriget. Mycket tyder på att den bild av kriget som den amerikanska armén ville förmedla också lyckades etableras i medierna. Den som kontrollerar informationsflödet har

Märkta med: , ,
Publicerat i Forskning, Internationellt, Medier

Följ FLS på Twitter!