Bloggarkiv

TIMSS 2015 släppt

Idag släpptes resultaten från TIMSS 2015 och sammanfattningen av resultaten lyder: Signifikant bättre resultat för elever i årskurs 8 i både matematik och naturvetenskap och i matematik för elever i årskurs 4. I TIMSS Advanced presterar gymnasieeleverna bättre i matematik

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Nyheter, Skolpolitik

Leder skolinspektion skolorna rätt?

Tillsynen av Sveriges skolor har diskuterats flitigt över tid, såväl innan Skolinspektionen inrättades (”inspektionsverksamheten borde förstärkas”) som efter (”Skolinspektionen fokuserar på fel saker”). I takt med att tiden går har forskares möjligheter att studera konsekvenserna av det förändrade myndighetsansvaret för skoltillsynen

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter, Skolpolitik

EU på hemmaplan

Den 1 februari i år släpptes betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningens uppdrag har varit att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. I

Märkta med: , ,
Publicerat i Nyheter, Remissvar, Skolpolitik, Utredningar

Låt staten ta över lärarnas fortbildning

FLS skriver idag tillsammans med nio andra ämneslärarföreningar på Dagens samhälles debattsida. Debattartikeln handlar om lärares fortbildning. Vi tycker den borde vara statlig för att lärare ska kunna få ökad möjlighet att vidareutbilda sig samt för ökad likvärdighet landet över:

Märkta med: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Fortbildning, Nyheter, Skolpolitik

Nyheter från regeringen och Skolverket

– Regeringen har beslutat sig för att avskaffa nationella prov i SO och NO för årskurs sex: – Lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för sina lärare. De nationella proven har tagit mycket tid i

Märkta med: , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Material och stoff, Nyheter, Skolpolitik, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Undervisningstiden i gymnasieskolan

Skolverket släppte tidigare i somras en ny rapport i vilken man undersöker den garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan och mer specifikt huruvida eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Undersökningen baseras på en enkät till rektorer och lärare. Enligt rektorerna

Märkta med: , , ,
Publicerat i Nyheter, Skolpolitik

Hur kan lärarutbildningen förbättras?

Detta inlägg är författat av Elias Dietrichson som är styrelseledamot i FLS styrelse. Åsikterna som framförs är enkom hans och behöver ej överensstämma med FLS åsikter. Efter sammanlagt sex år på lärarutbildningen är det så dags för undertecknad att ta

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Material och stoff, Skolpolitik, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Följ FLS på Twitter!