Rikskonferensen 2020: Att hantera hatprat och kontroversiella frågeställningar

Årets rikskonferens går av stapeln fredagen den 3 april! Anmälan hittar du här. Först ut att tala är Jennie Sivenbring vid Göteborgs universitet och Segerstedtinstitutet. Hennes dragning handlar om att hantera hatprat och kontroversiella frågor i klassrummet!

Lärare är bland de vuxna som har allra mest kontakt med unga och därmed också de som ofta får hanterar ungas behov och frågeställningar i vardagen De flesta av oss  är också väldigt engagerade och duktiga på vårt arbete, men vad gör vi när svåra ämnen som provocerar oss kommer upp i våra klassrum?

Hur hanterar vi när elever uttrycker attityder och icke demokratiska åsikter som ligger bortom det vi kan acceptera? Föreläsningen kommer att hantera dessa frågeställningar och även hur vi kan förstå ungas position i vardagen för att kanske finna vägar att bemöta dem när de utmanar oss.

Jennie Sivenbring, lektor vid Göteborgs universitet och knuten till Segerstedtinstitutet
Annons
Publicerat i Fortbildning, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Tips: Kreativ lärmiljö i Göteborg ett ovärderligt inslag i SO-undervisningen


SO-läraren Alfred Zakrisson och teknikläraren Patrik Arvidsson från Gårdstensskolan i östra Göteborg åker för tredje året i rad tvärs över staden för att besöka det upplevelsebaserade lärcentrat Framtidens Fastighetslabb i Tynnered, på stadens västra kant. Eleverna i åk 8 kommer sedan att planera ett eget bostadsområde utifrån ämnesinnehåll i både SO och Teknik.

Tillsammans med koordinatorn för Fastighetslabbet, leg läraren Louise Rickardsson, har ett väl utarbetat upplägg tagits fram under de här tre åren.

– Vi kan komma med önskemål om vilka stationer vi vill göra och då anpassar Louise och de andra guiderna efter det. Det är jättebra att det finns så mycket att välja på, säger SO-läraren Alfred Zakrisson.

Teknikläraren Patrik Arvidsson berättar att första året blev studiebesöket mer av en extrauppgift för eleverna, det kom utöver de vanliga lektionerna. Till andra året hade de planerat om det centrala innehållet så att besöket blev en del av det de ändå ska göra. 


Klass 8b från Gårdstensskolan besöker Fastighetslabbe

Lag Vorza FC planerar stad på Fastighetslabbet

– Genom att vi integrerar ämnena i uppgiften så stärker det båda ämnena, det blir en bättre sammanhängande kunskap för eleverna. Betygsunderlaget blir starkare och förståelsen hos eleverna djupare.

Koordinatorn besöker klassen

Nu inför tredje året har samarbetet tagit ett steg till genom att Fastighetslabbets koordinator kommer ut till klassrummet innan besöket. Då hålls en lektion om hållbar stadsutveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Exempel hämtas från det bostadsbolag de flesta eleverna bor hos, Gårdstensbostäder. 

– Besöket på Framtidens fastighetslabb blir ovärderligt för oss.

Lärarna Alfred Zakrisson och Patrik Arvidsson

Gårdstensbostäder ingår i Förvaltnings AB Framtiden, Sveriges största allmännytta och bostadskoncern. Koncernen är de som ligger bakom att skolklasser åk 4-9 och andra intresserade grupper kan besöka Fastighetslabbet utan kostnad för att lära, testa och uppleva fastighetsbranschens yrken och funktion i den pågående stadsutvecklingen i Göteborg. Något som också slår an till FN:s Globala mål nr 11, om hållbara städer och samhällen.

Multimodala lärprocesser

Studiebesökets kreativa stationer ger möjlighet till nya infallsvinklar och multimodala lärprocesser. Tanken är att eleverna ska kunna visualisera ämnesområdet på ett annat sätt än om de stannat kvar i klassrummet. På Fastighetslabbet får de jobba med både händer och hjärna genom de praktiska övningar som finns. Eleverna utvecklar förmågor av en helt annan karaktär och det skulle inte kunna återskapas i klassrummet på samma sätt, menar lärarna.

– Det gör att besöket blir ovärderligt för oss, avslutar Alfred Zakrisson och Patrik Arvidsson.


Vill du också boka ett kostnadsfritt studiebesök som går att knyta an till flera skolämnen så väl som studie- och yrkesvägledning? Gå till framtidensfastighetslabb.se eller maila info@framtidensfastighetslabb.se.

Publicerat i Nyheter, Samhällskunskap, Uncategorized

Material om att undervisa om kontroversiella frågor

Tema för årets rikskonferens är att undervisa om kontroversiella frågor i klassrummet! Kontroversiella frågor är något som kan vara både kittlande och besvärande.

För att väcka engagemang och fånga elevers intresse kan en kontroversiell fråga eller aktuell händelse vara en nyckel! Vi är säkert många lärare som har testat att t ex diskutera Gretas klimatrörelse, Sverigedemorkaternas framgångar, migration eller kanske Cornonaviruset och noterat snabba reaktioner och yttranden!

Men det är inte utan utmaningar som frågorna väcks. Samtalet behöver bidra till ökad ämneskunskap eller kompetensutveckling och det finns alltid en risk att det leder till konflikt och obekväma situationer.

Därför vill vi passa på och tipsa om Europarådets väl genomarbetade material om hur kontroversiella frågor kan tas upp i klassrummet. Du hittar den svenska versionen här.

Såhär skriver författarna om publikationen

”I det här vägledande dokumentet undersöker vi de främsta utmaningarna för lärare som undervisar om kontroversiella frågor i europeiska skolor och föreslår metoder för att möta utmaningarna. Vi fokuserar särskilt på metoder som ökar lärarnas självförtroende och utvecklar deras förmåga att undervisa om kontroversiella frågor i klassrummet och i skolan i övrigt.


De metoder vi föreslår utgör grunden för hela utbildningspaketet om undervisning om kontroversiella frågor. Utbildningspaketet består av det vägledande dokumentet (del A) och de praktiska övningarna (del B). Materialet ska finnas tillgängligt och användas runt om i Europa. Det har redan testats av lärare och handledare i flera europeiska länder, och visat sig fungera väl.” (s.11)

Materialet kommer vi att återkomma till vid årets rikskonferens, fredag den 3 april. Anmäler dig gör du här!

Publicerat i Fortbildning, Mänskliga rättigheter, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Rikskonferensen 2020

Planeringen inför årets Rikskonferens är i full gång! Anmälan är öppnad och du hittar den här.

Programmet är i princip färdigt och här är en första titt på några av punkterna:

Jennie Sivenbring / Segerstedtinstitutet: Jennie Sivenbring kommer att ge en introduktion till vad som egentligen är kontroversiella frågor! Som knuten till pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet blir det ett pedagogiskt perspektiv. Dessutom arbetar Jennie med Segerstedtinstitutet som arbetar med kunskapsspridning kring våldsutövande ideologier och rasistiska organisationer.

Torbjörn Lindmark / Umeå universitet: Torbjörn Lindmark är knuten till pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och deltar just nu i ett forskningsprojekt om hur kontroversiella frågor hanteras i klassrumsundervisning i SO-ämnen. Vi bjuds en dagsaktuell genomgång om forskningsarbetet och resultaten! Mer info finns här.

Mattias Gardell / Uppsala universitet: Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Hans forskning undersöker spänningsfältet mellan religion, politik och rasism i en rad empiriska fält. Just nu är han aktuell med boken Den ensamme terroristen?

Hotet från ensamagerande terrorister ökar. Så också i Sverige. Vad drev Rakhmat Akilov, Anton Lundin Pettersson, Peter Mangs och Taimour Abdulwahab att döda för att nå politiska mål? Vad får en människa att attackera ett flyktingboende, en moské, en synagoga, en romsk boplats? Den ensamme terroristen? är en skakande och grundligt underbyggd redogörelse för den våg av dödligt politiskt våld som skruvat upp oron i landet. Hur skall vi förstå utvecklingen? Är den ensamme terroristen verkligen ensam?

Dessutom kommer Rikskonferensen att innehålla ytterligare ett par programpunkter som vi återkommer till!

Publicerat i Fortbildning, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap, Uncategorized

Rikskonferensen 2020 – 3 april – Save the date

Årets tema för Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap är att undervisa om kontroversiella frågor i klassrummet.

Konferensen anordnas fredagen den 3 april i ABF-huset (Sveavägen 41) i Stockholm. En dag att boka in redan nu. För medlemmar i FLS är deltagande helt gratis. Lunch och fika bjuder vi på!

Mer info, program och anmälningsformulär hittar du här
Information om hur du blir medlem i FLS hittar du här

Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Hjälp Arena utveckla nytt skolmaterial om arbetslivet!

Arena Skolinformation producerar kompletterande läromedel om arbetslivet, med utgångspunkt i GY11. Inom kort kommer en omgörning påbörjas av de populära materialen Arbetslivet och Arbetsmiljö och därför vill de komma i kontakt med lärare som använt sig av dem. De båda materialen har beställts i hundratusentals exemplar hittills, de är uppskattade men också i behov av en uppdatering.

Arena Skolinformation vill behålla det som lärare tycker är bra och bidrar i undervisningen men också anpassa och komplettera med nytt, sådant som känns viktigt att lyfta om arbetslivet när vi nu går in i 2020-talet.

Skulle du vilja vara en av dem som bidrar med synpunkter och tankar och som de kan kontakta för en kort telefonintervju? Mejla linnea.granath@arenagruppen.se, Linnéa är projektledare för verksamheten och genomför intervjuerna inför sitt kommande arbete med omgörningen. Som tack erbjuds två valfria böcker från bokförlaget Atlas. https://bokforlagetatlas.se/bocker/

Det nuvarande skolmaterialet från Arena Skolinformation.
Publicerat i Arbetsmarknad, läromedel

Rapport från årsmötet 9/11-2019

Så har FLS årsmöte genomförts. Återgett i sin korthet så återvaldes styrelsen och tre styrelsepropositioner antogs. Det bjöds på kladdkaka och kaffe och var en trevlig stämning.

Efter fikan välkomnade vi Mattias Björklund, gymnasielärare och forskare vid Stockholms universitet, som presenterade sin forskning kring privatekonomiundervisning. Det var en matnyttig och engagerande dragning som satte privatekonomin i ett större perspektiv, och väckte frågor kring vilken roll undervisningen om privatekonomi ska fylla. För er som inte kunde närvara vid mötet vill vi återigen passa på att tipsa om Björklunds läsvärda artikel  Teaching financial literacy: Competence, context and strategies among Swedish teachers som du hittar här.

Stort tack Mattias!

Mattias Björklund vid FLS årsmöte den 9 november 2019.

Nu påbörjar styrelsen arbetet med kommande verksamhetsår och framför allt rikskonferensen 2020!

/FLS Styrelse verksamhetsåret 2019-2020

Publicerat i Ämnesdidaktik, Föreningsrelaterat, Forskning, Fortbildning

Kallelse till årsmöte 2019

Härmed kallas samtliga medlemmar i FLS till årsmöte för 2019. Mötet hålls lördagen den 9/11 kl. 12-14 på ABF-huset i Stockholm.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördag den 19/10. Motioner skickas till flsriks@outlook.com, skriv ”Motion 2019” i ämnesraden.

All kommande information om årsmötet, och handlingarna, kommer att läggas ut på denna sida under fliken ”Om FLS”.

Publicerat i Föreningsrelaterat, Uncategorized

Avhandling om kritiskt tänkande i samhällskunskap

I Malin Tvärånas nya avhandling ”Kritiskt omdöme i samhällskunskap. Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor.” nås intressanta slutsatser.

Studien är praktiknära och forskningsobjekten (eleverna) har gått i årskurs 2, 6 och gymnasiet. En viktig slutsats är att fokus på ämnesinnehåll främjar det kritiska tänkandet. Det kan t ex ge bättre resonemang att värdera olika ställningstaganden i frågor, än att själv ta ställning och tycka till.

Tvärånas menar också att elever redan i låg ålder (årskurs 2) kan avge kritiska omdömen och värdera ställningstaganden, om fokus är ämnesinnehåll och det är anpassat för mottagaren.

En intressant studie för lärare i alla skolans stadier, med andra ord! Ett genomtänkt och lyckat lektionsupplägg går att hitta (bild och text) i avhandlingen på sidan 84.

Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap

Nytt skolmaterial om produktionsvillkor

Produktionsvillkor, arbetsvillkor, hållbart företagande m.m. är områden som kan tas upp i flera ämnen och kurser i skolan. Det är naturliga inslag i samhällskunskap och naturkunskap, men även viktiga delar i undervisning i entreprenörskap och företagsekonomi.

Kedjan från råmaterial till färdig produkt.

Konsumentverket har tillsammans med Ung företagsamhet tagit fram ett nytt skolmaterial om produktionsvillkor i andra länder. Materialet är anpassar för gymnasieskolan, framför allt årskurs 1 och 2.

Materialet innehåller bl a en kort och pedagogisk introduktionsfilm, som dessutom förklarar hur eleverna/UF-företagare kan genomföra en riskanalys av produktionsvillkoren.

Materialet hittar du här.

Konsumentverkets bank med lektionsförslag finns här.

Publicerat i Miljö och hållbarhet, Samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!