Valresultatet klart

Rösterna är kontrollräknade och det ser ut som om det oklara resultatet gör det mer komplicerat än tidigare att bilda regering.

Svt Pejl har gjort flera datavisualiseringar för att visa på utvecklingen i vallokalsundersökningen för vilken regering människor vill se:

Det politiska landskapet har förändrats – och det har även väljarnas önskeregering gjort. De senaste valen har SVT i sin vallokalsundersökning (Valu) frågat väljarna vilka partier de vill ha med i regeringen. Här kan du se hur väljarnas svar förändrats de senaste fem valen.

För att komma dit klicka här.

Även SCB har en sida med samlad valstatistik, dock inte från årets val. Den statistiken hittar du istället här.

Annonser
Märkta med: ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Nyheter, Statistik, Valåret 2018

Öppet hus på Riksbanken

Lördag 22:a september firar Riksbanken 350 år med öppet hus i Stockholm:

Den 22 september 1668 grundades Riksens Ständers Bank, som senare bytte namn till Sveriges riksbank. Exakt 350 år efter grundandet håller Riksbanken öppet hus på Brunkebergstorg i Stockholm. Då får allmänheten chansen att för första gången se guldtackor ur guld- och valutareserven. Vid sidan av guldtackorna finns en utställning som bland annat innehåller privatbankssedlar, Sveriges första mynt och en kopia av världens största kopparmynt. Det visas också filmer om Riksbankens verksamhet.

Riksbankschef Stefan Ingves håller tillsammans med vice riksbankschefer föreläsningar under dagen. Författaren och historikern Gunnar Wetterberg berättar om Riksbankens 350-åriga historia. Besökarna har också möjlighet att ställa frågor till Riksbankens experter inom olika områden.

Läs mer om dagen i den här länken.

Märkta med: ,
Publicerat i Ekonomi, Nyheter

Skolverkets nya stödmaterial

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för lärare att använda i och med omskrivningarna av samhällsämnets kursplaner och ämnesplaner. Syftet med omskrivningarna är att man vill tydliggöra skolans uppdrag att utveckla elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Materialet i länken är främst riktad mot grundskola. Du finner materialet här.

Publicerat i Digitalisering, Fortbildning, Nyheter

Nytt skolmaterial om demokratins genombrott och riksdagens roll och arbete

Nu finns ett nytt fördjupande studiematerial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid att beställa och ladda ned. Materialet riktar sig till gymnasieelever. Studiematerialet har tagits fram med anledning av att riksdagen nu firar den allmänna och lika rösträttens 100-årsjubileum.

Riksdagen har också en särskild valingång med riksdagsquiz, övningar och studiematerial kopplat till riksdagsarbetet.

Inom kort är det möjligt att uppleva insidan av riksdagen. Upplev riksdagen är ett nytt digitalt stöd som ger eleverna en annorlunda möjlighet att förstår hur riksdagen fungerar genom upplevelse och fakta i kombination.

Du hittar materialet i den här länken.

Märkta med: ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Nyheter, Valåret 2018

Vill du medverka i ett forskningsprojekt om kontroversiella frågor i undervisningen?

Är du SO-lärare åk 7-9? Vill du medverka i ett forskningsprojekt om kontroversiella frågor i undervisningen? Svara i så fall anonymt på några frågor i denna webb-enkät.

Forskningsprojektet genomförs vid Umeå universitet (www.umu.se) med stöd från Vetenskapsrådet. Sammanfattande information om projektets innehåll finns på projektets facebook-sida.

Märkta med: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter, Undervisning

Lärare från Kungsholmens gymnasium har undersökt ungdomars inlärning under en föreläsning

Carl-Henrik Wendt och Lars Swahn är samhällskunskapslärare på Kungsholmens Gymnasium. Wendt och Swahn har inom ramen för skolans fortbildning ägnat sig åt klassrumsforskning och gjort en egen studie som FLS nu är först med att publicera. Ämnet är i allra högsta grad relevant för gymnasielärare. Studien handlar om vad som sker i en föreläsningssituation och vilka faktorer som påverkar gymnasieungdomars inlärning/progression under en lärarledd föreläsning. Författarna skriver:

Ursprungligen var denna studie ett försök till ”Lesson Study” där vi försökte förbättra en given föreläsning genom att mäta förkunskaper innan föreläsningen och sedan kontrollera progressionen hos eleverna efter ett par dagar. Ganska snart utvecklades försöket till en studie där frågan uppkom om huruvida en rast mitt i föreläsningen skulle förbättra resultaten eller inte. Under de pågående observationerna uppdagades det att progressionen inte tycktes påverkas
av rastens vara eller inte. En faktor som däremot noterades var när elever ställde frågor eller påtagligt reagerade på föreläsningens innehåll. Det var inte tillräckligt att elever skrattade och tyckte något var roligt för att resultatet skulle påverkas. Däremot syntes resultat när elever initierade en interaktion genom frågor eller kommentarer.

Och skriver i sin slutsats:

Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra resultat konstatera att en korrelation råder mellan elevinitierad interaktivitet under föreläsningen och god progression (högre än medel). Det är således föreläsaren och det material som presenteras som kan skapa en situation där eleverna reagerar och som i sin tur ger god progression. Slutsatsen är knappast kontroversiell med tanke på resultaten som Macintyre and Vincze (2017), Wieman (2014), Håkansson (2017) presenterat angående känslors och engagemangs betydelse för progression. Det nya i sammanhanget är möjligen att konstatera dess relevans även i en föreläsningssituation samt att vi kan visa på vikten av att engagemanget är elevinitierat. Det här är egentligen något som alla lärare instinktivt/erfarenhetsmässigt ”vet”; nämligen att eleverna måste engagera sig för att kunskapen ska fästa.

Hela studien lärarna har gjort hittar du här.

_______________

Detta inlägg är föreningens första i vår skriftserie. Syftet med skriftserien är tvådelat. Dels syftar den till att sprida idéer och inspiration om undervisning som tycks kunna fungera inom samhällskunskapslärarkollegiet. Dels syftar skriftserien att lämna ett bidrag till forskarsamhället i form av hypoteser kring vad som fungerar i undervisningen och varför, hypoteser som forskare kan gå vidare med att studera i större och fler sammanhang. Förhoppningsvis kan detta vara starten på en serie inlägg. Alla är välkomna att bidra – hur du undersökt något i ditt klassrum värt att beforska? Läs vårt Call for papers här för mer information om hur du går till väga.

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i FLS skriftserie, Forskning, Fortbildning

Är överbefolkning ett problem inför framtiden?

Filmen förklarar:

Märkta med: ,
Publicerat i Ekonomi, Material och stoff, Miljö och hållbarhet, Nyheter, Samhällsfrågor, Statistik

Följ FLS på Twitter!