Rikskonferensen: Viralgranskaren föreläser

Nya tider, nya förutsättningar, annat medielandskap; det är mycket som kommer att påverka såväl valrörelsen, väljarna, våra elever och den undervisning vi samhällskunskapslärare bedriver.

Ett självklart konferensbidrag som vi tidigt kände att vi behövde boka till Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap var något som handlade om källkritik i teori och praktik. Givet hur många ungas dagstidningskonsumtion ser ut känns det extra roligt att kunna presentera Metros Viralgranskaren som en av föredragshållarna under konferensen.

vg2-largeViralgranskaren har under året också släppt boken Viralgranskarens handbok – om källkritik och självförsvar på nätet för att hjälpa dig att bli mer källkritisk, som också kommer att utgöra en av utgångspunkterna för föredraget.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här!

Annonser
Tagged with: , ,
Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Hur påverkade flyktingkrisen tilliten till samhällets institutioner?

Alla som läst några poäng statsvetenskap i Sverige eller som över tid haft en gnutta politiskt intresse vet att det finns något som kallas SOM-institutet vid Göteborgs universitet och att detta institut har rätt bra koll på vad den svenska befolkningen tycker om saker och ting. Även här på fls.nu har vi också skrivit om studier från SOM-institutet tidigare, se exempel här och här.

Sedan tidigt 2000-tal finns nu också ett annat mätlabb vid Göteborgs universitet, LORE-institutet, som återkommande mäter vad personer i deras sk Medborgarpanel tycker om saker och ting.

De mätningar som görs i Medborgarpanelen är intressanta av fler skäl för oss som arbetar som samhällskunskapslärare. För det första av det uppenbara skälet att det kommer ut intressanta resultat från panelen. Läs t.ex. denna rapport som skrivits på uppdrag av MSB gällande flyktingkrisens eventuella påverkan på förtroendet för samhällets demokratiska institutioner och myndigheter (nej, flyktingkrisen hade knappt någon sådan påverkan).

För det andra är hela fenomenet med den sk Medborgarpanelen intressant ur ett forskningsmetodologiskt perspektiv. Mobiltelefonernas inträde har gjort telefonboken och det fasta telefonnumret marginaliserat och snart obrukbart, internet och e-post utmanar pappersenkäten. Som en direkt konsekvens därav faller svarsfrekvenserna och de som väl svarar tenderar att bli allt mer icke-representativa för befolkningen i stort. Vad göra? Medborgarpanelen är ett (del)svar på detta och något vi kommer att se mer av i framtiden. Även kombinationsmetoder av telefon- och webbenkäter. Ur det perspektivet är det intressant att följa metodutvecklingen på nära håll genom att ta del av de studier som kommer från paneler som dessa.

Läs mer om Medborgarpanelen här och ta del av sammanfattningar av studier på datat här!

Tagged with: , , ,
Publicerat i Forskning, Statsvetenskap

Rikskonferensen: Anna Ekström inledningstalar

annaekstrom_2Det är med glädje och stolthet som vi kan meddela att gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer att invigningstala vid årets Rikskonferens för lärare i samhällskunskap.

Anna har med sin gedigna bakgrund som SACO-ordförande, statssekreterare och inte minst generaldirektör vid Skolverket många viktiga perspektiv att anlägga på skolans och undervisningens uppdrag. Missa inte chansen att lyssna till henne, anmälan till konferensen kan göras här!

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Tagged with: , ,
Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Unga alltmer politiskt engagerade

Dagens Nyheter rapporterar om Ungdomsbarometerns senaste rapport, där det framkommer att ungdomar i åldrarna 15-24 är mer politiskt engagerade än någonsin tidigare. Engagemanget yttrar sig en förändring av vanor, såsom matvanor och resvanor, jämfört med tidigare generationers engagemang. Förtroendet för just politiska partier är däremot rekordlågt hos dagens unga.

Dessutom har dagens unga en positivare syn på framtiden än vad samma åldersgrupp hade 2015. 50% av ungdomarna i årets mätning anser att ”samhällsutvecklingen är på väg i rätt riktning”. 2015 uppgav endast 29% samma svar.

I rapporten framkommer att det politiska engagemanget syns tydligare hos tjejer än vad det gör hos killar. Tjejer väljer att beskriva sig som feminister, antirasister och miljövänner, medans killar väljer ord som bland andra gamer, livsnjutare och sportfantast.

Läs mer om undersökningen och dess resultat i Dagens Nyheter.

Tagged with: ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Nyheter

Rikskonferensen: Kajsa Falasca föreläser om politisk kommunikation

I en serie inlägg kommer vi nu att presentera innehållet i årets Rikskonferens för lärare i samhällskunskap. Du kan läsa mer om tider, platser och hur du anmäler dig här.

Nytt val i en ny tid
Temat för årets konferens är Valåret i en digital tid – perspektiv och trender. Ett viktigt uppdrag för alla samhällskunskapslärare i alla stadier och skolformer är att undervisa om demokratiska former för deltagande och att fostra unga människor till att bli aktiva samhällsmedborgare. I en föränderlig tid där förutsättningarna för demokratin som styrelsesätt utmanas och där information och politiska budskap tar sig nya former minskar inte betydelsen av skolans demokratiska uppdrag – tvärtom!

Vid en internationell utblick är det lätt att bli nedslagen, i såväl Nordamerika som Europa ser vi exempel på ett förändrat debattklimat där polarisering och populism breder ut sig. I Sverige kämpar de politiska organisationerna för att rekrytera nya, och behålla tidigare, medlemmar. Sociala medier förändrar det sätt på vilket vi människor kommunicerar och gränsen mellan sanning och lögn suddas ut. Fake news har blivit ett begrepp. Vilka är då de nya förutsättningarna och vilka implikationer kan det få för våra elever i rollen som elever och senare i rollen som blivande förstagångsväljare? Och vilka implikationer bör detta få för vår undervisning?

Kajsa Falasca föreläser om politisk kommunikation
Konferensens första pass håller forskaren Kajsa Falasca från Mittuniversitetet i Sundsvall. Kajsa är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och hennes forskning har inriktning mot politisk kommunikation. Forskningen handlar om det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, medier och medborgare. Den handlar om villkoren för detta samspel och om den politiska kommunikationens betydelse för demokratin. Forskningsintresset fokuserar på hur den politiska kommunikationen utvecklas i den moderna demokratin.

kajsa-falasca-mittuniversitetet-politisk-kommunikation-demicom

Kajsa kommer i sin föreläsning att diskutera den nya kommunikativa kontext som årets valrörelse sker i och vilken betydelse detta kan tänkas få dels för valet i sig, dels för oss som lärare i samhällskunskap.

Läs mer om Kajsa i hennes egen blogg. På Mittuniversitetets webbplats finns förteckning på publicerade studier. Hennes doktorsavhandling finns här i pdf-format. Hennes senaste artikel Social media election campaigning : who is working for whom? A conceptual exploration of digital political labour (2017) finns via denna doi-länk.

Tagged with: , , , , , ,
Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Pengaquiz

Svenska bankföreningen anordnar en tävling bland landets högstadieklasser. Det är kunskaper om privatekonomi som testas och vinnarklassen har möjlighet att åka till Bryssel och tävla mot andra länder:

Den 12-18 mars infaller Money Week 2018 i drygt 130 länder. Syftet är att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. Under denna vecka anordnas för första gången Money Quiz i hela Europa för ungdomar mellan 13 och 15 år, för att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Tävlingen väntas locka tusentals ungdomar i 30 europeiska länder och finalen är i Bryssel. Alla högstadieklasser i Sverige är välkomna att vara med att tävla.

 

Läs mer här och anmäl din klass.

Tagged with: , ,
Publicerat i Ekonomi, Nyheter

Anmälan till Rikskonferensen är öppen

Nu är anmälan till Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap anno 2018 öppnad. Läs mer om konferensen och anmäl dig här!

Konferensen anordnas fredagen den 13/4 kl 10-16:30 i ABF-huset i Stockholm. Årets tema är Valåret i en digital tid – perspektiv och trender.

Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!