Inbjudan till samråd om undervisning kring nationella minoriteter

SVSkolverket bjuder in lärare till samråd tisdag 2 maj i Stockholm med anledning av att myndighetens kommande insatser för att öka kunskapen i skolan om nationella minoriteter. Främst med fokus på romer. Syftet är att samla erfarenheter och tankar om hur skolors arbete med och undervisning om nationella minoriteter kan se ut samt vad som behöver utvecklas.

Anmäl dig här, innan 25 april. Skolverket står för ersättning av förlorad arbetsinkomst och resekostnader samt bjuder på lunch och fika.

Tagged with: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter

Några reflektioner och bilder från Rikskonferensen

Styrelseledamot Josefin Ståhlberg skriver i ett inlägg på sin blogg om fredagens konferens för samhällslärare:

Rikskonferensen för samhällskunskapslärare 2017 är över och jag försöker samla mina intryck. Konferensens talare gav olika perspektiv på samhällskunskapsämnet, utifrån olika nivåer, från utbildningsideologi till den enskilda övningen.

Hans Albin Larsson inledde med att tala om hur olika syn på kunskap och utbildning tillsammans med olika förutsättningar i samhället givit några olika riktningar eller formeringar inom det svenska skolsystemet. Några som satt i publiken tänkte genast på Jonas Linderoths bok när de lyssnade på Larsson. Själv tänkte jag på en universitetskurs i utbildningens historia och specifikt den här boken. Några saker om samhällskunskapsämnet kände jag inte till sedan tidigare, som att ämnet tillkom som skolämne 1920 i samband med allmän rösträtt. Skulle alla rösta behövde också alla kunskap om vad det röstade om.

Läs hela inlägget här.

Nedan finner ni också några bilder från dagen.

Tagged with: , , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Återinförd värnplikt – varför, när, vem och hur?

Folk och Försvar skriver i ett inlägg på sin webbplats om den återinförda värnplikten. Informativt både för lärare och elever. Ingressen lyder:

Man skulle kunna hävda att dagens pliktdebatt har tre olika dimensioner. En dimension är den ideologiska debatten där individens rättigheter och skyldigheter ställs i relation till statens intressen. En annan dimension handlar mer om önskad effekt – där yrkesarmén professionalism och tillgänglighet ställs i kontrast till värnpliktsarméns folkförankring och breda rekryteringsbas. Den tredje dimensionen handlar också om effekt, men då i förhållande till pris och vad som är mest kostnadseffektivt. Det är viktigt att alla dessa perspektiv får ta plats i den allmänna debatten, men det är även viktigt att veta vad som faktiskt är bestämt. I denna text ges förklaringar till den återinförda värnpliktens varför, när, vem och hur?

Läs inlägget här. Läs även en tydlig argumentationsöversikt för och emot återinförd värnplikt.

Tagged with: , ,
Publicerat i Nyheter, Samhällsfrågor, Samhällskunskap

Programmet för Rikskonferensen färdigt!

program2017Nu är programmet för Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap 2017 färdigt och du finner det här!

Anmälningarna strömmar in och fortsätter det i denna takt är platserna snart slut. Vi kommer att tillämpa en reservlista på anmälningar som kommer in efter att sista platsen bokats. Vi kommer löpande kontakta de personer detta avser. Har du inte hört något betyder det att du har en plats!

Läs mer om hur du anmäler dig här.

Tagged with:
Publicerat i Föreningsrelaterat, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Ett läromedel söker författare

Kommunikationsbyrån Sinfo Yra bistår en ideell projektgrupp i framtagandet av ett nytt läromedel om hållbart samhällsbyggande och de söker nu en yrkesaktiv lärare i samhällskunskap som kan skriva ett läromedel:

Större förlag söker författare för läromedel om Hållbart samhällsbyggande
Författaren ska vara en aktiv lärare i samhällskunskap. Ersättningen utgår i form royalty på försäljningen. Förlaget har synopsis för läromedlet. Till din hjälp för en smidig skrivprocess har du några mycket meriterade och engagerade ämnesexperter. – Vi söker en författare med kreativa idéer för att göra eleverna till samhällsbyggare!
Hållbart samhällsbyggande är en av de tre delkurserna i Hållbart samhälle på samhällsprogrammet. Kursen omfattar 100 kurspoäng. Kursplan finns på Skolverkets hemsida.

Till din hjälp för råd, handledning och projektstöd kommer du, i den utsträckning du själv vill, ha den projektgrupp som tagit fram synopsis och som inlett kontakten med förlaget. Projektgruppen består av Leif Jarlén, pensionerad lärare i samhällskunskap och läroboksförfattare och Göran Cars, professor i stadsplanering på KTH samt projektledaren Henrik Mannerstråle, kommunikationskonsult på byrån Sinfo Yra. Projektgruppen har själva tagit initiativet till projektet och deltar ideellt.

För mer information kontakta Henrik Mannerstråle på henrik@mannerstrale.nu, eller på telefon 070-292 78 66

Publicerat i Nyheter

Kort film om marknadsekonomi

Hur fungerar utbud och efterfrågan? Studi presenterar marknadsekonomins kärna i en kort film:

Tagged with: , , , ,
Publicerat i Ekonomi, Material och stoff, Nyheter, Samhällskunskap

Undervisning om digital källkritik

Idag är det, kanske mer än någonsin, av vikt att skolan undervisar elever till att bli källkritiska. Måndag 13/3 anordnar Viralgranskaren Källkritikens dag.

Undervisningen om digital källkritik brister dock och lärarstudenter runt om i Sverige får inte likvärdig utbildning i undervisning av källkritik. Lärarförbundet Student och Statens medieråd menar att undervisning om digital källkritik inte är ett stående inslag i lärarutbildningen, och fokus läggs varken på digital källkritik eller den didaktiska användningen.

Skolverket har föreslagit tillägg i skolans styrdokument kring källkritik som dels ska förstärka elevers källkritiska kunskaper, då regeringen önskar tydliggöra skolans uppgift att stärka elevers digitala kompetens. De största förändringarna gäller ämnen samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning får nya formuleringar i läroplanerna, av typen ”skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitalisering påverkar individen och samhällets utveckling” och även ”utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information” (Lärarnas tidning)

Om förslagen går igenom kommer även kommentarmaterial och konkreta exempel att publiceras. Dessutom arbetar Skolverket med att ta fram kompetensutvecklingsinsatser.

Läs mer om förslaget och exempel på tillägg till, bland annat, kursplanen i samhällskunskap 7-9 här. Läs även FLS förslag som lämnades in under Skolverkets remissrunda.

Tomas Nygren, forskare i historiedidaktik med specialisering på källkritik i digitala medier har ett forskningsprojekt som syftar att utveckla ett digitalt verktyg för nyhetsgranskning. Verktyget heter Nyhetsvärderaren och kommer med lärarhandledning. Läs mer om Tomas Nygren och Nyhetsvärderaren här.

Det här blogginlägget bygger på artiklar från Lärarnas tidning:

Studenter lär sig för lite om digital källkritik

Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna

”Gör eleverna till nyhetsgranskare”

 

Publicerat i Uncategorized

Följ FLS på Twitter!