SO på mellanstadiet

Senaste numret av SO-didaktik har temat SO på mellanstadiet:

Lärare gör ämnesdidaktiska val när de utifrån ett syfte väljer ut vad som ska ingå i undervisningen och hur den ska utformas. Valen och kunskap om elevernas styrkor och utvecklingsbehov ligger sedan till grund för undervisningens utformning. I detta nummer av SO-didaktik, som har ett särskilt fokus på mellanstadiet, ger vi flera exempel på undervisning som planerats utifrån ämnenas syfte och elevernas behov.

Läs numret här.

Annonser
Publicerat i Nyheter

För er som inte var på plats vid årsmötet

För er som inte var på plats vid vårt årsmöte hittar ni här PowerPointen som Michael Håkansson använde i sitt föredrag.

Den politiska tendensen, som Håkansson talade om, resoneras det mera om i den här texten. Samt i en forskningsartikel av Leif Östman med temat ”Den politiska dimensionen i undervisning och meningsskapande”.

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskningsöversikter, Fortbildning, Miljö och hållbarhet, Samhällsfrågor, Undervisning

Grattis till årets vinnare av Jarlénstipendiet!

Nina Andersson och Gustaf Wiberg är årets vinnare av Jarlénstipendiet. Stort grattis!

_______________________________

_20181102_155510Gustaf Wiberg är lärare i Samhällskunskap och geografi och arbetar på Östra gymnasiet i Huddinge. Gustaf läser masterprogrammet i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms Universitet.

Syftet med att läsa programmet är att Gustaf vill stärka sin egen roll som lärare men också i förhållande till övriga ämnen samt skolledning och omvärld.

– Jag vill bli bättre på att utveckla ämnet i dess roll som ett av de viktigare när eleverna ska förberedas för livet efter gymnasieskolan.

FLS betalar Gustafs kurslitteratur för två terminer.

_______________________________

ninaNina Andersson, lärare i samhällskunskap på Cybergymnasiet i Malmö. Nina var i somras i New York där gick hon FN-förbundets C-kurs 3-8 juni. Syftet med kursen är att på plats få studera hur FN fungerar och arbetar i verkligheten. Hon besökte flera FN-organ, diskuterat med FN-tjänstemän och organisationer som dagligen arbetar med FN-systemet.

I flera år har jag tillsammans med mina kollegor arrangerat och genomfört FN-rollspel för våra elever. Ett rollspel som varje år upplevts som mycket lyckat och blivit en minnesvärd dag och upplevelse för oss och våra elever. För att fortbilda mig inom FN:s arbete har jag genomfört flera olika utbildningar genom svenska FN-förbundet och fått fördjupade kunskaper inom FN:s historia, uppgifter om hur FN arbetar i en svår konflikt, FN:s arbete med mänskliga rättigheter med mera.

FLS har betalt Ninas flygbiljetter till New York.

___________________________

Gustaf och Nina kommer berätta mer om sina intryck och upplevelser här på FLS.nu.

Vill du ansöka om nästa års stipendium, gå in på den här länken och läs mer. Tveka inte att skicka in din ansökan idag!

Märkta med: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Jarlénstipendiet

Några tips inför EU-valåret 2019

I maj är det EU-val och det är något som många av oss säkert kommer att lyfta i klassrum och undervisning. Efter Brexit och flyktingkrisen har EU-frågor hamnat högt upp på dagordningen och i nyhetsflödet. EU-valet uppmärksammas också på flera sätt och här kommer några som vi lärare kan ha nytta av:

Vill du bli skolans EU-ambassadör? Då ska du hålla utkik här, anmälan till nästa års platser öppnar snart.

Delta i en tävling om Europaåret för kulturarv! 33st skolor från hela Europa väljs ut och får skicka ett antal elever+lärare till Europaparlamentet i Bryssel! Informationen hittar du här.

Slutligen vill vi uppmärksamma kampanjen ”Den här gången röstar jag!”, som handlar om att öka valdeltagandet i EU-valet. i Sverige var det förra gången ca 45%, betydligt lägre än riksdagsvalet ca 85%. På hemsidan kan du hitta evenemang och aktiviteter i ditt närområde.

 

Publicerat i Uncategorized

Granskning av källkritiskt arbete i skolan

Skolinspektionen har granskat skolors sätt att arbete med källkritik i svenska och samhällskunskap (årskurs 7-9). Rapporten konstaterar bland annat om undervisningen i samhällskunskap:

  • Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnet samhällskunskap missar aspekter när det gäller digitala medier och internet. Undervisningen om hur webbsidor är uppbyggda och disponerade saknas på två tredjedelar av skolorna och undervisningen om risker och möjligheter med internet och kommunikation via elektroniska medier har ett alltför snävt fokus och är inte tillräckligt omfångsrik.
  • Kallkritik_390Undervisningens utformning i de båda ämnena är på många skolor inte moderniserad utifrån att digitala källor är en så central informationskälla för dagens medborgare och elever. En tredjedel av skolorna beskriver en undervisning om källkritiskt förhållningssätt som utgår från de sociala medier, webbsidor och andra digitala platser eleverna vistas på. En konsekvens av detta är att elever på många skolor riskerar att få en undervisning som inte anknyter till de platser där de söker och exponeras för olika typer av information.
  • Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt omfattar inte kritisk granskning av bilder i ämnena svenska och samhällskunskap på ungefär hälften av de granskade skolorna och kritisk granskning av rörliga bilder i ämnena svenska och samhällskunskap saknas på tre fjärdedelar av skolorna. Eftersom digitala medier till stor del bygger på bild och rörlig bild riskerar det att lämna många elever utan tillräckliga kunskaper och förmågor för att kunna värdera den information de möter i digitala medier.

Någon där ute som vill kommentera rapporten, mejla i så fall flsriks@outlook.com så kan vi starta en diskussion kring detta. Läs hela rapporten här.

Märkta med: ,
Publicerat i Digitalisering, Nyheter, Undervisning

Klassrumsforskare föreläser innan FLS årsmöte

FLS har äran att presentera Michael Håkansson, lektor i didaktik vid Stockholms universitet. Håkansson föreläser i samband med vårt årsmöte den 10:e november.

Sedan 2016 arbetar Håkansson som forskare och disputerade på hur den politiska dimensionen framträder i klassrummet i miljö- och hållbarhetsundervisning. Han bidrar med en didaktisk typologi om det samt en modell för att förstå när det politiska blir en kroppslig reaktion. Håkansson vill bidra med perspektiv på frågan om vilka politiska kompetenser som dagens skola bör utveckla hos eleverna. I tidningen Skolporten blev Håkansson utfrågad om sin avhandling och svarade så här:

Vad handlar avhandlingen om?

– Om utbildning för hållbar utveckling som består av en ekologisk, en ekonomisk och en social dimension. Det centrala i min avhandling är de sociala relationerna. Jag undersöker om, och i så fall hur, undervisningen i skolan kan bidra till förmågan att leva tillsammans med sina meningsmotståndare trots att man tycker diametralt olika.

– Ett exempel på en kontroversiell fråga i Sverige är vargfrågan. Hur kan man komma fram till ett gemensamt beslut i en sådan fråga? Avhandlingens utbildningsmässiga relevans är att sätta fokus på vad eleverna lär sig genom att delta i diskussioner där det inte finns ett rätt svar. Särskilt i politiska frågor som inkluderar känslor. I den politiska debatten sägs ofta att det är viktigt att kunna hålla isär kunskap och känslor. Men jag menar att det kanske inte är möjligt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mitt viktigaste bidrag är en modell över olika sätt som det politiska kan framträda i klassrummet som undervisnings- och lärandeinnehåll. Modellen kan delas in i olika rubriker: demokratisk delaktighet, politisk reflektion, och politisk deliberation, som handlar om att lära sig att argumentera och ta ställning i olika frågor, samt politiska ögonblick. Min idé är att ett politiskt ögonblick startar i en känsla som man inte kan sätta ord på. Men när vi får känslan börjar vi analysera varför vi exempelvis blir arga när någon säger något, och så fattar vi ett beslut utifrån det.

– Ett annat resultat handlar om att det finns ett enormt fokus i svensk skola på att lära elever att utveckla en förmåga för kritiskt tänkande. Jag menar att vi måste komplettera den kritiska förmågan med en kreativ förmåga. Ta exempelvis vargfrågan där det finns två grupperingar som står helt mot varandra – med en kreativ förmåga kan man se något nytt i frågan som vi inte kände till innan. Det vi redan känner till har lett oss fram till dagens ohållbara situation, vi måste tänka i nya banor.

Föreläsning och årsmöte äger rum lördagen den 10:e november kl. 12-14 på ABF-huset i Stockholm. Vi bjuder på fika, välkommen!

Märkta med: , , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Forskningsöversikter, Nyheter, Undervisning

Kallelse till årsmöte 2018

pennaHärmed kallas samtliga medlemmar i FLS till årsmöte för 2018. Mötet hålls lördagen den 10/11 kl. 12-14 på ABF-huset i Stockholm.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördag den 27/10. Motioner skickas till flsriks@outlook.com, skriv ”Motion 2018” i ämnesraden.

All kommande information om årsmötet, och handlingarna, kommer att läggas ut på denna sidaunder fliken ”Om FLS”.

Väl mött!

Märkta med:
Publicerat i Föreningsrelaterat

Följ FLS på Twitter!