Bloggarkiv

Vad påverkar samhällskunskapslärarnas undervisning?

I slutet av 2013 disputerade Torbjörn Lindmark på avhandlingen ”Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner” vid Umeå universitet. I studien undersöker har via både enkäter, intervjuer och insamlat undervisningsmaterial hur samhällskunskapslärare dels resonerar om syftet med deras ämnesundervisning, hur de tänker om ämnet och

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!