Bloggarkiv

Värdet av utbildning

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Andreas Melldahl studerat hur värdet av utbildning har förändrats under hela 1900-talet för olika grupper i samhället. Utgångspunkten är bland annat den stora utbildningsexpansion som har förekommit under 1900-talet. Studien visar bland

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning

Följ FLS på Twitter!