Bloggarkiv

Ämnesundervisning i ett sammanhang

Vi är många som i lärarutbildningen fick inpräntat i oss vikten av att låta undervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och nyfikenhet. Vi är också många som vet att det inte alltid är det lättaste; alla är inte intresserade

Märkta med: , ,
Publicerat i Avhandlingar, Ämnesdidaktik, Forskning

Studenters tolkningar av genus- och nationsbegreppet

Från Stockholms Universitet har det under våren kommit en ny avhandling som handlar om högskolestudenters uppfattningar av genus- och nationsbegreppet. Sociologiska och feministiska forskare har betonat begrepp som ofta utgår från föreställningar som redan tas för givet i undervisningen. Begrepp

Märkta med: , , , , , , , , ,
Publicerat i Statsvetenskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Vad ligger bakom civil olydnad?

I mitten av mars i år disputerade Viktor Dahl på en avhandling om civil olydnad bland ungdomar, ”Breaking the law. Adolescents’ involvement in illegal political activity”. Avhandlingen bygger på fyra empiriska studier. I en intervju med Skolporten berättar Viktor om några

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap, Statsvetenskap

Påverkar utbildning politiskt deltagande?

Skolan har enligt styrdokumenten ett betydande demokratiuppdrag. Uppdraget ankommer på hela skolan, all personal och all undervisning. Samhällskunskapen som ämne betraktat har dock ett särskilt uppdrag för elevernas kunskaper om demokrati, statsskick, mänskliga rättigheter och liknande. Uppdraget i styrdokumenten är

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter, Statsvetenskap

Vad påverkar samhällskunskapslärarnas undervisning?

I slutet av 2013 disputerade Torbjörn Lindmark på avhandlingen ”Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner” vid Umeå universitet. I studien undersöker har via både enkäter, intervjuer och insamlat undervisningsmaterial hur samhällskunskapslärare dels resonerar om syftet med deras ämnesundervisning, hur de tänker om ämnet och

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap

Avhandling om kritiskt tänkande i samhällskunskap

Kristoffer Eriksson vid Göteborgs universitet disputerade i slutet av 2013 på avhandlingen ”Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9”. Avhandlingen visar bland annat vilken betydelse elevernas förståelse av en

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Följ FLS på Twitter!