Bloggarkiv

Skolverkets utvärdering av betygskalan

I förra veckan släppte Skolverket sin utvärdering av den nya betygsskalan samt de tillhörande förändringarna i kurs- och ämnesplanerna. Utvärderingen baseras bland annat omfattande enkät till lärare samt djupintervjuer med ytterligare några. Ett viktigt resultat som framkommer i utvärderingen är

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner, Nyheter

Följ FLS på Twitter!