Bloggarkiv

Knäckta kamelryggar i samhällskunskap? – att undervisa om kausalitet

I samband med införandet av Lgr11 och Gy2011 lanserade Göran Svanelid sina tankar om The Big 5 – de fem vanligast förekommande förmågorna i styrdokumenten som eleverna ska utveckla i de olika ämnena. Genom att fokusera ämnesundervisningen på dessa förmågor

Märkta med: , , , , , , ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner, Material och stoff, Samhällskunskap, Undervisning

Följ FLS på Twitter!