Bloggarkiv

Drama – viktig resurs eller hämmare för undervisningen i samhällskunskap?

Samhällskunskapsläraren (och FLS-medlemmen) Evelina Möllenborg har tillsammans med Kristina Holmberg, lektor i utbildningsvetenskap, gjort en studie om att använda drama i samhällskunskapsundervisning. I artikeln intervjuas fyra gymnasielärare som alla har erfarenhet av att kombinera drama med samhällskunskap. I resultaten analyseras och

Märkta med: , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Följ FLS på Twitter!