Bloggarkiv

Gästblogginlägg: Katarina Wennstam om jämställdhet och debattens kraft

Ständigt aktuella Katarina Wennstam har i höst släppt en ny bok – Flickan och skammen – som granskar de oskrivna regler som finns runt ungdomars sexualitet beroende av könstillhörighet. Utifrån skolans övergripande uppdrag runt att ”motverka stereotypa könsroller” och samhällskunskapens

Märkta med: , ,
Publicerat i Gästblogginlägg

Följ FLS på Twitter!