Bloggarkiv

Kurs om rasism och främlingsfientlighet i skolan

I höst anordnar Skolverket en utbildning om hur man kan arbeta mot rasism och främlingsfientlighet: Skolverket och Forum för levande historia ger kursen i samarbete med tio lärosäten. Den syftar till att stärka förskolans och skolans arbete med att motverka och

Märkta med: , ,
Publicerat i Fortbildning, Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Hur hanterar du kontroversiella frågor i undervisningen?

Skolverket har översatt ett material från Europarådet som specifikt tar upp undervisning kring kontroversiella frågor. Det som är positivt med materialet är att det innehåller många konkreta övningar, metoder och strategier. Dessa kan vara väl värda att kolla igenom. (För

Märkta med: , , , , , , , , , , , ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Internationellt, Material och stoff, Mänskliga rättigheter, Undervisning

Vad påverkar ungdomars tolerans och empati?

Marta Miklokowska, forskare i psykologi, vid Örebro universitet har skrivit en artikel som handlar om hur ungdomars attityder mot invandrare utvecklas beroende av påverkan från familj, kompisar samt vänner med invandrarbakgrund. Hon iakttar två typer av påverkan. Dels direkt påverkan

Märkta med: , , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Identitet och normer, Nyheter, Samhällsfrågor

Fortbildningsmöjlighet via Skolverket: Motverka rasism och främlingsfientlighet

Skolverket arrangerar hösten 2016 utbildning i att motverka rasism och främlingsfientlighet i skolan. Målgruppen för utbildningen är enligt Skolverket: Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV. Så här skriver

Märkta med: , , ,
Publicerat i Fortbildning

Så möter vi främlingsfientlighet och rasism i skolan

Under vecka 40-46 arrangerar Skolverket i samarbete med Forum för levande historia en serie konferenser runt om i landet. Syftet med konferensen är att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Sista anmälningsdag är 15 september 2015. Se

Märkta med: , , ,
Publicerat i Fortbildning, Nyheter

Hur bemöta extremister i klassrummet?

Tidningen Skolvärlden har publicerat en intervju med Christer Mattsson som handlar om hur man kan tänka kring bemötande av elever med extrema åsikter. Titta på filmen ovan eller via Skolvärldens hemsida. FLS har tidigare skrivit en rad artiklar och notiser

Märkta med: , ,
Publicerat i Samhällskunskap, Statistik

Skolverkets material om att arbeta mot främlingsfientlighet

Skolverket har på sina skolutvecklingssidor ett avsnitt som handlar om hur man kan arbeta mot främlingsfientlighet. Materialet riktar sig främst till lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan. I materialet sammanställs såväl adekvat forskning, en koncentrat av viktiga regleringar och

Märkta med: , ,
Publicerat i Material och stoff

Rasism i klassrummet

Tidningen Skolvärlden har gjort en undersökning bland 1215 lärare och resultatet visar att 60 procent av lärarna har haft elever som fört fram främlingsfientliga åsikter på lektionstid. Bland högstadielärare är andelen drygt 65 procent. Samtidigt anser nästan fyra av tio

Märkta med: , ,
Publicerat i Undervisning

Så ett frö av tvivel

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet lyfter viktiga frågor på GP debatt idag. Frågan om främlingsfientliga och rasistiska åsikter i klassrummet är ett knepigt dilemma för många lärare och inte minst för lärare i samhällskunskap.

Märkta med: ,
Publicerat i Samhällskunskap, Undervisning

Främlingsfientliga åsikter och internationella data

En av de största förändringarna som skett i och med internetrevolutionen är den stora tillgången på information. Detta har skapat helt nya möjligheter för lärare i allmänhet och samhällskunskapslärare i synnerhet att hitta intressant stoff till sin undervisning. Men det

Märkta med: , , ,
Publicerat i Material och stoff, Samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!