Bloggarkiv

Ungdomars studieplaner – ett tips för gymnasiearbetet

SCB genomför vartannat år en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans sista årskurs i vilken man bland annat undersöker elevernas kommande studieplaner. I en uppföljande enkätundersökning har man nu undersökt hur det sedan blev för de som besvarade enkäten hösten 2011. Här kan

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Nyheter, Statistik

Följ FLS på Twitter!