Bloggarkiv

Ett exempel på hypotesprövning inom samhällsvetenskapen

Många anser att hypotesprövningen är den minsta gemensamma nämnare för det vi kallar vetenskap. Det är alltså inte bara inom naturvetenskapen som hypotesprövningar är en relevant metodansats. Prövningarna kan dock se olika ut från fall till fall. I det här inlägget ska jag illustrera

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Statistik som leder fel? Öppen föreläsning med KVA

Det pågår en intressant inomvetenskaplig debatt om huruvida statistiska analyser i olika vetenskapliga studier ibland kan leda oss fel. Debatten är omfattande och ofta teknisk till sin natur, tex gällande olika statistiska metoder och användning av signifikanstester och liknande (se exempel

Tagged with: , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter

Följ FLS på Twitter!