Bloggarkiv

Utbildning och valdeltagande (ännu en gång!)

Det har nästan blivit till en följetong här på fls.nu att rapportera om ny svensk forskning om utbildningens betydelse för individers valdeltagande, medborgarkunskaper och benägenhet att ställa upp i allmänna val. I ett flertal tidigare inlägg har vi skrivit om forskning

Märkta med: , , , , , , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter, Statsvetenskap

Utbildning och politiskt deltagande (igen)

Vi har tidigare här på fls.nu uppmärksammat forskning som handlar om huruvida det finns en kausal koppling mellan mer/förlängd utbildning och sannolikheten att engagera sig politiskt. Vi har t.ex. skrivit om en tidigare IFAU-studie som fann att förlängningen av grundskolan

Märkta med: , , , , , , , ,
Publicerat i Forskning

Familjebakgrundens betydelse

Nyligen släpptes en studie från IFAU i vilken man undersöker dels hur inkomstskillnaderna utvecklats i Sverige mellan åren 1990-2010, dels hur de olika uppväxtförhållanden detta skapar påverkar barns hälsa. Studien visar att inkomstskillnaderna är stora och att de har ökat. Sambanden

Märkta med: , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter

Fattigdom som går i arv

I början av sommaren släppte IFAU rapporten ”Att skatta intergenerationella inkomstsamband: en jämförelse av de vanligaste måtten”. Kanske en något knölig titel, men ack så spännande innehåll. I studien undersöks nämligen vilka samband som finns mellan svenska fäders och söners

Märkta med: , , , , , , , , , ,
Publicerat i Ekonomi, Material och stoff, Samhällskunskap

Längre grundskola gav ökad politisk jämlikhet

I slutet av december förra året släpptes en intressant studie från IFAU. I studien undersöks vilka effekter den förlängda grundskolan under 1960-talet hade på den politiska jämlikheten, mätt som benägenhet att som vuxen ställa upp i allmänna val. I och med

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter

Följ FLS på Twitter!