Bloggarkiv

Kunskapsöversikt om elevers delaktighet

Att eleverna ska få vara delaktiga i planeringen av undervisningen är tydligt reglerat i både skollagen och läroplanerna. Skälen är flera, bland annat tänker man sig att det är viktigt för att bidra till utvecklingen av elevernas demokratiska kompetenser samt

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskning, Forskningsöversikter, Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Följ FLS på Twitter!