Bloggarkiv

Hur är det ställt med medborgarkunskaperna? Om en relativt okänd internationell studie

Att Sverige deltar i PISA, TIMSS och PIRLS är vida känt, i synnerhet som resultaten ofta föranleder nattsvarta rubriker i medierna. En förhållandevis okänd internationell studie som Sverige deltagit i är ICCS som handlar om ungdomars medborgarkunskaper. Som nation betraktat

Märkta med: , , ,
Publicerat i Forskning, Internationellt, Samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!