Bloggarkiv

Granskning av källkritiskt arbete i skolan

Skolinspektionen har granskat skolors sätt att arbete med källkritik i svenska och samhällskunskap (årskurs 7-9). Rapporten konstaterar bland annat om undervisningen i samhällskunskap: Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnet samhällskunskap missar aspekter när det gäller digitala medier och internet. Undervisningen

Märkta med: ,
Publicerat i Digitalisering, Nyheter, Undervisning

Rikskonferensen: Viralgranskaren föreläser

Nya tider, nya förutsättningar, annat medielandskap; det är mycket som kommer att påverka såväl valrörelsen, väljarna, våra elever och den undervisning vi samhällskunskapslärare bedriver. Ett självklart konferensbidrag som vi tidigt kände att vi behövde boka till Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Märkta med: , ,
Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Med myter som vapen – panelsamtal på bokmässan

Under den första dagen på Bokmässan i Göteborg deltog FLS i ett panelsamtal runt boken Med myter som vapen – En handbok om konspirationsteorier och hur de kan bemötas i skolans värld. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Material och stoff, Samhällsfrågor, Undervisning

Absoluta eller relativa tal?

Ett vanligt knep i såväl politiska debatter som i nyhetsrapportering är att använda sig av absoluta tal istället för relativa. Det finns rikligt med exempel på detta från de svenska mediernas rapportering av USA:s gigantiska budgetsunderskott, såväl under finanskrisen 2008

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Ekonomi, Material och stoff, Samhällskunskap, Undervisning

Nyheter från regeringen och Skolverket

– Regeringen har beslutat sig för att avskaffa nationella prov i SO och NO för årskurs sex: – Lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för sina lärare. De nationella proven har tagit mycket tid i

Märkta med: , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Material och stoff, Nyheter, Skolpolitik, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Källkritik och gymnasiearbeten

Skolinspektionen har i en kvalitetsgranskning tittat på 400 gymnasiearbeten från naturvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet vid elva gymnasieskolor i landet. En av huvudslutsatserna är att det råder en stor spridning i hur väl arbetena motsvarar de förväntningar högskolan har på de

Märkta med: , ,
Publicerat i Nyheter

Checklista för källkritik

Skolverket har gjort checklistor för källkritik som man med fördel kan sätta upp i klassrummet: Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att

Märkta med:
Publicerat i Medier, Nyheter

Källkritik för yngre elever

Skolverkets utvecklingsavdelning har skapat en ny serie kring kollegialt lärande som de kallar för ”Sju timmar om…”. Successivt kommer olika sjutimmarspaket att presenteras. Materialen bygger på en stegvis uppbyggnad och innehåller allt från avgränsning av styrdokument, till genomförande och till

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Fortbildning, Nyheter

Adekvat mediegranskning för samhällslärare

Sveriges enda mediegranskande program Medierna i P1 har inte bara ett viktigt samhällssyfte programmet är också i mitt tycke en stor tillgång för lärare i samhällskunskap inte minst i arbetet med mediekritiska/källkritiska angreppssätt. I det senaste avsnittet granskas journalisternas syn

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Material och stoff, Medier, Nyheter, Samhällskunskap, Undervisning

Medialized

Fick ett tips på en programserie som handlar om hur medierna påverkar oss, den går under namnet Medialized. Det är Utbildningsradion som har lagt upp denna serie i samband med en större satsning på arbetet med källkritik för gymnasieskolans elever.

Märkta med: ,
Publicerat i Material och stoff, Undervisning

Följ FLS på Twitter!