Bloggarkiv

Avhandling om kritiskt tänkande i samhällskunskap

Kristoffer Eriksson vid Göteborgs universitet disputerade i slutet av 2013 på avhandlingen ”Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9”. Avhandlingen visar bland annat vilken betydelse elevernas förståelse av en

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Följ FLS på Twitter!