Bloggarkiv

Källkritik och gymnasiearbeten

Skolinspektionen har i en kvalitetsgranskning tittat på 400 gymnasiearbeten från naturvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet vid elva gymnasieskolor i landet. En av huvudslutsatserna är att det råder en stor spridning i hur väl arbetena motsvarar de förväntningar högskolan har på de

Märkta med: , ,
Publicerat i Nyheter

Följ FLS på Twitter!