Bloggarkiv

Stödmaterial om ekonomi och konsumtion

Det första ämnesövergripande stödmaterialet kopplat till samhällskunskap har nu kommit. Skolverket har gjort ett material som utgår från ett samarbete mellan samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap. Film och diskussionsunderlag om ekonomi och konsumtion hittar du här.

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ekonomi, Fortbildning, Material och stoff

FLS fortbildning om bedömning och betygssättning i samhällskunskap

Under dagen har FLS genomfört en fortbildning om bedömning och betygssättning tillsammans med två tjänstemän från Skolverket. Du hittar en Storify här över Twitter-flödet under fortbildningen.

Märkta med: , , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Fortbildning

Hållbar utveckling och kritiskt tänkande

Helen Hasslöf har i en ny avhandling från Malmö högskola undersökt hur 27 lärare arbetar med begreppet hållbar utveckling. Resultatet visar att lärarnas primära mål är att få eleverna att bli kritiska tänkare. Dock finns det spänningar mellan att förse elever

Märkta med: , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap

Skolverkets material om att arbeta mot främlingsfientlighet

Skolverket har på sina skolutvecklingssidor ett avsnitt som handlar om hur man kan arbeta mot främlingsfientlighet. Materialet riktar sig främst till lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan. I materialet sammanställs såväl adekvat forskning, en koncentrat av viktiga regleringar och

Märkta med: , ,
Publicerat i Material och stoff

Källkritik för yngre elever

Skolverkets utvecklingsavdelning har skapat en ny serie kring kollegialt lärande som de kallar för ”Sju timmar om…”. Successivt kommer olika sjutimmarspaket att presenteras. Materialen bygger på en stegvis uppbyggnad och innehåller allt från avgränsning av styrdokument, till genomförande och till

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Fortbildning, Nyheter

Får eleverna den undervisningstid de har rätt till?

Timplanerna i gymnasieskolan avvecklades succesivt under 1990-talet för att tillslut utmynna i den modell som fortfarande gäller, där de olika programkategorierna generar en bestämd garanterad undervisningstid för programmen i sin helhet. Hur denna tid sedan fördelas mellan ämnena är upp

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Nyheter

Tre autentiska uppgifter i samhällskunskap

På Skolverkets bedömningsportal finns numera tre stycken autentiska uppgifter kopplade till samhällskunskap. Autentiska uppgifter är uppgifter som utgår från verklighetsnära situationer. Uppgifterna ifråga benämns som prov men givetvis kan uppgifterna användas för andra syften samt i andra sammanhang eller som

Märkta med: , , , , , , , , , , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Demokrati och statsskick, Material och stoff, Nyheter, Samhällskunskap, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Välkomna åter!

Hösten är här. Skolorna har återigen slagit upp portarna och hälsat alla barn och ungdomar välkomna. Även landets lärare är sedan en tid tillbaka på sina arbetsplatser och jag vill härmed ta tillfället i akt att hälsa alla er välkomna

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ordförande har ordet, Skolpolitik, Valåret 2014

Skolverkets bedömningsstöd och kommentarmaterial i ämnet samhällskunskap

Skolstarten närmar sig. Många lärare sitter just nu och planerar det kommande läsåret. I denna bloggpost har vi samlat material från Skolverket som vi tror kan vara relevant för lärare som undervisar i samhällskunskap och SO och som kanske kan underlätta

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Material och stoff, Samhällskunskap, Undervisning

Hur är det ställt med medborgarkunskaperna? Om en relativt okänd internationell studie

Att Sverige deltar i PISA, TIMSS och PIRLS är vida känt, i synnerhet som resultaten ofta föranleder nattsvarta rubriker i medierna. En förhållandevis okänd internationell studie som Sverige deltagit i är ICCS som handlar om ungdomars medborgarkunskaper. Som nation betraktat

Märkta med: , , ,
Publicerat i Forskning, Internationellt, Samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!