Bloggarkiv

Nyheter från regeringen och Skolverket

– Regeringen har beslutat sig för att avskaffa nationella prov i SO och NO för årskurs sex: – Lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för sina lärare. De nationella proven har tagit mycket tid i

Märkta med: , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Material och stoff, Nyheter, Skolpolitik, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kunskapsöversikt om elevers delaktighet

Att eleverna ska få vara delaktiga i planeringen av undervisningen är tydligt reglerat i både skollagen och läroplanerna. Skälen är flera, bland annat tänker man sig att det är viktigt för att bidra till utvecklingen av elevernas demokratiska kompetenser samt

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskning, Forskningsöversikter, Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Så möter vi främlingsfientlighet och rasism i skolan

Under vecka 40-46 arrangerar Skolverket i samarbete med Forum för levande historia en serie konferenser runt om i landet. Syftet med konferensen är att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Sista anmälningsdag är 15 september 2015. Se

Märkta med: , , ,
Publicerat i Fortbildning, Nyheter

Stödmaterial om ekonomi och konsumtion

Det första ämnesövergripande stödmaterialet kopplat till samhällskunskap har nu kommit. Skolverket har gjort ett material som utgår från ett samarbete mellan samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap. Film och diskussionsunderlag om ekonomi och konsumtion hittar du här.

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Ekonomi, Fortbildning, Material och stoff

FLS fortbildning om bedömning och betygssättning i samhällskunskap

Under dagen har FLS genomfört en fortbildning om bedömning och betygssättning tillsammans med två tjänstemän från Skolverket. Du hittar en Storify här över Twitter-flödet under fortbildningen.

Märkta med: , , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Fortbildning

Hållbar utveckling och kritiskt tänkande

Helen Hasslöf har i en ny avhandling från Malmö högskola undersökt hur 27 lärare arbetar med begreppet hållbar utveckling. Resultatet visar att lärarnas primära mål är att få eleverna att bli kritiska tänkare. Dock finns det spänningar mellan att förse elever

Märkta med: , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning, Nyheter, Samhällskunskap

Skolverkets material om att arbeta mot främlingsfientlighet

Skolverket har på sina skolutvecklingssidor ett avsnitt som handlar om hur man kan arbeta mot främlingsfientlighet. Materialet riktar sig främst till lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan. I materialet sammanställs såväl adekvat forskning, en koncentrat av viktiga regleringar och

Märkta med: , ,
Publicerat i Material och stoff

Följ FLS på Twitter!