Bloggarkiv

Leder skolinspektion skolorna rätt?

Tillsynen av Sveriges skolor har diskuterats flitigt över tid, såväl innan Skolinspektionen inrättades (”inspektionsverksamheten borde förstärkas”) som efter (”Skolinspektionen fokuserar på fel saker”). I takt med att tiden går har forskares möjligheter att studera konsekvenserna av det förändrade myndighetsansvaret för skoltillsynen

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter, Skolpolitik

Följ FLS på Twitter!