Bloggarkiv

Statistik som leder fel? Öppen föreläsning med KVA

Det pågår en intressant inomvetenskaplig debatt om huruvida statistiska analyser i olika vetenskapliga studier ibland kan leda oss fel. Debatten är omfattande och ofta teknisk till sin natur, tex gällande olika statistiska metoder och användning av signifikanstester och liknande (se exempel

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskning, Nyheter

Följ FLS på Twitter!