Bloggarkiv

Vill du medverka i ett forskningsprojekt om kontroversiella frågor i undervisningen?

Är du SO-lärare åk 7-9? Vill du medverka i ett forskningsprojekt om kontroversiella frågor i undervisningen? Svara i så fall anonymt på några frågor i denna webb-enkät. Forskningsprojektet genomförs vid Umeå universitet (www.umu.se) med stöd från Vetenskapsrådet. Sammanfattande information om

Märkta med: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter, Undervisning

Vad påverkar samhällskunskapslärarnas undervisning?

I slutet av 2013 disputerade Torbjörn Lindmark på avhandlingen ”Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner” vid Umeå universitet. I studien undersöker har via både enkäter, intervjuer och insamlat undervisningsmaterial hur samhällskunskapslärare dels resonerar om syftet med deras ämnesundervisning, hur de tänker om ämnet och

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!