Bloggarkiv

EU på hemmaplan

Den 1 februari i år släpptes betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningens uppdrag har varit att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. I

Märkta med: , ,
Publicerat i Nyheter, Remissvar, Skolpolitik, Utredningar

Rekryteringsbehovet av samhällskunskapslärare

Det har säkert undgått få att svensk skola står inför ett massivt rekryteringsbehov av lärare, dels med anledning av kommande pensioner, dels som en följd av de skärpta behörighetsreglerna för lärare. Källan till de senaste larmrapporterna är den prognos som

Märkta med: , , ,
Publicerat i Nyheter, Utredningar

Översyn av nationella prov

Den 1 april presenterade regeringen direktiv till en utredning med uppdrag att göra en översyn av de nationella proven i grund- och gymnasieskolan. Syftet är att åstadkomma ”ett effektivare och tillförlitligare nationellt sammanhållet system för bedömning, uppföljning och utvärdering av

Märkta med: , , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Nyheter, Skolpolitik, Utredningar

Forskning om ämneskunskaper och didaktisk skicklighet hos lärare

Under en diskussion på Twitter angående vikten av ämneskunskaper hos lärare fick jag tips om tre intressanta studier som alla berör ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet hos lärare. Det finns en föreställning om att andra saker har blivit viktigare än detta

Märkta med: , , , , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Fortbildning, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik, Utredningar

Följ FLS på Twitter!