Välkommen till FLS!

Oscar-Bengtsson-profilbild-ConvertImageFLS är en fristående ämneslärarförening för lärare i samhällskunskap. Vi arbetar för samhällskunskapen i samhällets intresse! Vi bevakar frågor som är betydelsefulla för ämnet och för oss som undervisar i det. Vi vill också vara en samlande kraft för samhällskunskapslärarkollegiet – här ska du kunna finna inspiration, få erbjudanden om fortbildning, läsa nyheter, ta del av intressant forskning och få ett och annat tips om stoff och material till undervisningen.

Läs här hur du gör för att bli medlem!

Bästa samhällskunskapshälsningar,
Oscar Bengtsson, ordförande FLS

Annons
Publicerat i Ordförande har ordet

Bokutlottning till FLS medlemmar

Hoppas ni alla har en härlig sommar! Än återstår ett par veckor på sommarlovet för de flesta av oss. Vi vill ändå passa på att redan nu inspirera kommande läsårs samhällsvetenskapliga innehåll. Styrelsen har valt ut fem högaktuella böcker som vi har lottat ut och i veckan postar till de tursamma medlemmarna. Titlarna säger ofta vad böckerna handlar om, men klicka gärna vidare på länkarna för att få en utförligare beskrivning. Flera av böckerna handlar om Ryssland och om internationella konflikter, diplomati och stormaktsspel. Senare i höst kommer vi även att anordna digitala bokseminarium kring en av böckerna. Men mer om det väntar vi med tills sommarlovet är slut.

Det falla imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin av Martin Kragh

Lottas ut till vår medlem Thomas i Stockholm.

Ord och handling: Ett liv i diplomatins tjänst av Jan Eliasson

Lottas ut till vår medlem Carina i Höllviken.

Armbrytning med ondskan: Staffan de Mistura Ett liv med krig och konfliktlösning av Staffan de Mistura och Erik Ohlsson

Lottas ut till vår medlem Mats i Luleå.

Putins troll av Jessikka Aro

Lottas ut till vår medlem Stefan i Falun.

Familjen av Johanna Bäckström Lerneby

Lottas ut till vår medlem Karin i Östersund.

Hoppas det blir en inspirerande läsning! Och håll utkik på hemsidan och Facebook, snart kommer mer info om höstens digitala bokseminarium.

Publicerat i Uncategorized

Vi vill ha dina tankar!

Eftersommaren sparkar vi i FLS igång all vår verksamhet igen. Efter en paus under pandemin är det nu äntligen dags. Vi längtar efter att träffas igen, delta i fortbildning, utbyta erfarenheter och prata och skratta tillsammans igen.

Vi har många idéer på vad som ska göras, men vill gärna ha dina tankar. Vi strävar alltid efter att erbjuda aktiviteter och fortbildning som våra medlemmar vill ha och därför vill vi veta just det. Vad vill du ha?

Dina tankar skickar du in i det här formuläret.

Du kan förstås också närsomhelst höra av dig till oss på flsriks@outlook.com

Ha nu en riktigt skön sommar så hörs och ses vi igen i höst!

Publicerat i Uncategorized

Kallelse till årsmöte 11 juni kl 1300-1345

Lördagen den 11 juni kl 1300-1345 är det dags för FLS årsmöte. Plats kommer snart. Det kommer även gå att delta via zoom. Länk skickas ut.

På årsmötet bjuds på kaffe och fika. Så skriv upp i kalendern redan nu så ses vi! Om du vet att du kommer så mejla gärna din anmälan till flsriks@outlook.com eller skriv till oss på Facebook!

Mer info och möteshandlingar kommer snart!
/FLS Styrelse

Publicerat i Uncategorized

Ny forskningsöversikt: Kritiskt tänkande och källkritik i undervisningen

Ett centralt område i samhällskunskapsundervisningen är att stärka elevernas kritiska tänkande i samhällsfrågor. Skolforskningsinstitutet har nu publicerat en forskningsöversikt om hur det kan gå till utifrån frågeställningen: Hur kan undervisning utformas för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik inom samhällskunskap?

Översikten lyfter fram forskningsresultat som ska ses som inspiration för lärare i sin utformning av undervisningen där eleverna i olika former övar sig på att värdera och granska information och argument. Ett resultat pekar på betydelsen av att besitta goda ämneskunskaper för att till dessa utveckla olika analytiska förmågor. Undervisningen organiseras på olika sätt med den gemensamma nämnaren att lärarens roll är viktig när kommer till urval av övningar, texter och liknande. Översikten bygger på resultaten från 30 studier som genomförts i nio länder, från yngre årskurser upp till vuxenutbildning.

Du hittar översikten i sin helhet här och vill du diskutera rapporten med ämneskollegor finns förslag på sådana frågor här.

Publicerat i Forskningsöversikter

FLS:s Första boklotteri genomfört!

Enligt en motion som antogs på årsstämman 2019 har FLS som ett uppdrag att uppdatera medlemmar om aktuell litteratur som kan vara intressant för samhällskunskapslärare! Och nu är äntligen den verksamheten igång!

I första rundan vill vi tipsa om två böcker, som dessutom har lottats ut till sex stycken medlemmar och är påväg till er på posten!

Hotet mot demokratin –
Högerpopulismens återkomst i Europa och USA

Ett spöke från det förflutna hemsöker stora delar av världen – högerpopulismen.

Alltsedan början av 2000-talet har populistiska partier gått starkt framåt inte bara i Europa utan även i övriga världen. Framgångarna har i många fall ritat om ländernas politiska landskap och skapat nya ledarfigurer som Viktor Orbán i Ungern, Rodrigo Duterte i Filippinerna och Donald Trump i USA.

Martin Gelins och Erik Åsards högaktuella bok Hotet mot demokratin är en skarpsynt skildring av högerpopulismens återkomst. Hur påverkas den liberala demokratin i Europa och USA? Är högerpopulismen ett reellt hot mot demokratin? Och hur klokt är det av vänstern att tävla med högern i grenen populism?

Grattis till FLS-medlemmarna Kristina, Ulf och Heidi som snart får boken på posten! Mer info om boken finns här.

Mellan klan och stat : Somalier i Sverige

Mellan klan och stat är en resa i historien från Somalia till Sverige.

På vägen väcks fundamentala frågor om samhällets natur.

Var söker vi hjälp i nöden? Hur formas våra normer?

Vem kan man lita på?

Finns det svar som överbryggar gapet mellan klanen och den liberala staten?

Mellan klan och stat publicerades första gången 2014. Den har haft stor betydelse för integrationen av Sveriges sjuttiotusen somaliska invandrare och i grunden förändrat skolors och myndigheters förståelse för klankulturer. Till 2020 års utgåva har författaren skrivit ett nytt kapitel om reaktionerna på boken och det genomslag som begreppet klan har fått i svensk debatt de senaste åren.

Per Brinkemo (f. 1960) är journalist och författare. Han har under flera år arbetat med integrationsfrågor inom ramen för Somaliland Förening i Rosengård i Malmö.

Grattis till FLS-medlemmarna Björn, Hannes och Karin som snart får ett exemplar på posten! Mer info om boken finns här.

Observera att FLS har inte kvalitetsgranskat litteraturen utan ser detta som bra böcker att att stimulera till fortsatt aktuell och spännande undervisning i samhällskunskap.

Har du ett boktips som FLS borde lyfta fram? Hör av dig!

Publicerat i FLS boklotteri

Årsmöte och besök av Folk & Försvar

Så har årsmötet genomförts och verksamhetsåret 2019-2020 nästan helt lagts till handlingarna. En ny styrelse har valts (mer info på hemsidan snart) och en del planer för kommande verksamhetsår har dragits upp! Det är annorlunda tider men FLS har en hel del tankar på hur vi ska kunna bidra med vettig verksamhet för samhällskunskapslärare och -studenter!

Folk och försvar

Folk och försvar är en politisk obunden organisation med uppdrag att sprida kunskap och värna debatten om säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvaret. Organisationen har en stor bredd i sin verksamhet och har olika former av material och stöd som på olika sätt kan användas av lärare och i skolan. Förra året genomförde F&F över 400 evenemang som gästades av över 13 000 deltagare, varav en merpart är under 25 år. På årsmötet gästades vi av stabchef Karin Abbor-Svensson och utbildningsansvarig Sebastian Willstedt.

Stabchef Karin Abbor-Svensson berättar om Folk och Försvars verksamhet

Rollspelet Minister för en dag

Som du kanske redan känner till så anordnar Folk och Försvar rollspelet Minister för en dag för gymnasieungdomar (och uppåt). Rollspelet är en praktiskt simulationsövning som behandlar internationella konflikter, säkerhetspolitik och olika aktuella frågor. Spelet följs också upp av en fördjupande problemdiskussion och leds av Folk och Försvars personal.

Sebastian Willstedt berättar om Minister för en dag. På bilden syns spelvärlden och de nationer som eleverna representerar under spelet gång.

Rollspelet tar ca 3-3,5 timmar att genomföra och spelet går i viss mån att anpassa efter elevgrupp. För att genomföra spelet på ett bra sätt bör elevgruppen uppgå till 15 st eller fler. Inga förkunskaper krävs men det är att rekommendera att i förväg ha pratat något om konflikter och säkerhetspolitik. Utvärderingar visar att rollspelet är mycket uppskattad av elever och lärare som har genomfört det och många lärare och skolor har rollspelet som en återkommande tradition. Sebastian berättade också att rollspelet används på olika sätt. Ibland som en introduktion till internationella konflikter och försvarspolitik (t ex i samhällskunskap 1b) och ibland som en del av fördjupande moment om t ex internationella relationer och politiska perspektiv (i t ex kurserna samhällskunskap 2 och internationella relationer).

Besöken bokas på Folk och Försvars egna hemsida, här. Besök kan bokas med ganska kort varsel, ett par veckor i förväg brukar funka bra.

Ytterligare undervisningsmaterial på G

Folk och Försvar håller även på att arbeta på ytterligare undervisningsmaterial om t ex säkerhetspolitik, värnplikten, det svenska totalförsvaret och krisberedskap. På årsmötet fick vi en förhandstitt på upplägget som ser mycket lovande ut! Vi kommer att med stor spänning följa arbetet och lovar att hålla er uppdaterade kring det!

Stort tack till Folk och Försvar, Karin Abbor-Svensson och Sebastian Willstedt för att ni kunde gästa oss och berätta mer om ert fina och värdefulla arbete.

Publicerat i Föreningsrelaterat, Fortbildning, Uncategorized

Artikel: Bedömning och urval av kunskapsinnehåll

En ny forskningsartikel med relevans för lärare i SO och samhällskunskap har publicerats i Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education. Artikeln har rubriken Bedömning som ett kunskapsideologiskt ställningstagande: lärares bedömningsstrategier och samhällskunskapsämnets laborativa, analytiska och avgränsade kunskapsinnehåll och du kan läsa hela här. Forskningen och artikeln är gjord av Mikael Berg, lektor vid högskolan i Dalarna.

Artikeln handlar om hur samhällskunskapslärares arbete påverkar urvalet av det kunskapsstoff som tas med i undervisningen. Semistrukturerade intervjuer med erfarna samhällskunskapslärare genomförts och återges rikligt i artikeln. Fyra olika strategier identifieras och presenteras.

Publicerat i Ämnesdidaktik, Betyg och bedömning, Föreningsrelaterat

Save the date – Årsmöte 14 november

Lördagen den 14 november kl 12-14 (preliminär tid) är det dags för FLS årsmöte. Vi är på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 

I år kommer Folk & Försvar att gästa oss och berätta om sitt undervisningsmaterial och rollspel Minister för en dag. Mer info kommer inom kort! Du kan redan nu kika på delar av materialet här.

På årsmötet bjuds på kaffe och fika. Så skriv upp i kalendern redan nu så ses vi! Om du vet att du kommer så mejla gärna din anmälan till flsriks@outlook.com eller skriv till oss på Facebook!

Mer info och möteshandlingar kommer snart!


/FLS Styrelse

Publicerat i Uncategorized

Nytt studiematerial om demokrati

Ja må den leva!

För att uppmärksamma att det är hundra år sedan Sverige blev en fullvärdig demokrati har Riksdagen tagit fram nytt skolmaterial om demokrati i Sverige. Materialet är för olika nivåer, från mellanstadiet till gymnasium och det är en stor bredd på materialet. Magasin, affischutställning, filmer, texter, quiz och lärarhandledning. Materialet är både i format som skrivs ut och i mer interaktiva former! Passa på att uppmärksamma demokratins jubileum!

Materialet finns här.

Publicerat i Uncategorized

Rikskonferensen 2020 ställs in (uppskjuten)

Rikskonferensen skulle egentligen ha gått av stapeln fredagen den 3 april.

Efter senaste veckornas utveckling av Corona-viruset, och myndigheters rekommendationer har vi tyvärr fått fatta beslutet att ställa in.

Vi har istället ambitionen att anordna rikskonferensen under hösten. Exakt datum är inte satt men så fort vi vet mer kommer informationen att gå ut.

Vid frågor eller tankar så hör gärna av dig, kontaktuppgifter finns här.

Publicerat i Uncategorized

Följ FLS på Twitter!