Välkommen till FLS!

jcIIFLS är en fristående ämneslärarförening för lärare i samhällskunskap. Vi arbetar för samhällskunskapen i samhällets intresse! Vi bevakar frågor som är betydelsefulla för ämnet och för oss som undervisar i det. Vi vill också vara en samlande kraft för samhällskunskapslärarkollegiet – här ska du kunna finna inspiration, få erbjudanden om fortbildning, läsa nyheter, ta del av intressant forskning och få ett och annat tips om stoff och material till undervisningen.

Läs här hur du gör för att bli medlem!

Bästa samhällskunskapshälsningar,
Johan Ceder, ordförande FLS

Publicerat i Ordförande har ordet

Kurs om rasism och främlingsfientlighet i skolan

I höst anordnar Skolverket en utbildning om hur man kan arbeta mot rasism och främlingsfientlighet:

Skolverket och Forum för levande historia ger kursen i samarbete med tio lärosäten. Den syftar till att stärka förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism. Kursdeltagarna tar med kunskaper från kursen i arbetet med verksamhetens likabehandlingsplan och stärker sin förmåga och kompetens att leda samtal om kontroversiella frågor med barn och elever samt i kollegiet. Kursen ger deltagarna perspektiv på rasism, främlingsfientlighet och mångfald i historien och i dag. Målet är att kursdeltagarna utvecklar kunskaper i att bedriva och utveckla ett långsiktigt systematiskt och lokalt förankrat arbete.

Sista anmälningsdag är 21 maj och anmälan görs av rektor genom denna länk. I länken ser du även vilka lärosäten som har utbildningen och vilka datum som gäller för kurstillfällena.

Tagged with: , ,
Publicerat i Fortbildning, Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Innebär kapitalism en hög inkomstkoncentration för den översta procenten?

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, har tittat på programmet Idevärlden om kapitalism. Bergh identifierar två framträdande definitioner av begreppet kapitalism:

Definition 1: privat ägande och allokering av resurser genom fria marknader

Definition 2: frånvaro av stor offentlig sektor

Bergh konstaterar att om kapitalismen definieras enligt den första definitionen ovan ser man ingen korrelation med länder som har en hög inkomstkoncentration för den översta procenten:

Bland länder som det finns data för, syns alltså inget samband alls mellan kapitalism och inkomstkoncentration till den översta procenten. Hade det inte varit för USA hade det snarare synts ett negativt samband, så att starkare rättsstat och privat äganderätt korrelerar med lägre toppinkomstkoncentration.

Bergh menar dock att den andra definitionen ovan korrelerar med länder som har hög inkomstkoncentration:

På en punkt har emellertid KEE [Kajsa Ekis Ekman] rätt: Om kapitalism tolkas som frånvaro av stor offentlig sektor, stämmer det att kapitalistiska länder har högre toppinkomstkoncentration:

Den som ogillar när inkomster koncentreras till en liten elit kanske inte ska rikta sin ilska mot den privata äganderätten, utan fundera på hur den bäst kombineras med en omfördelande välfärdsstat?

Läs hela inlägget här. Lärdomen som jag drar av inlägget: var noggrann med hur du definierar dina begrepp (och ifrågasätt andras definitioner) och var tydlig med definitionen, för skillnaden kan vara mycket stor. Hur definierar dina elever centrala begrepp?

/Elias Dietrichson

Tagged with: , , , ,
Publicerat i Undervisning, Material och stoff, Nyheter, Ekonomi, Demokrati och statsskick, Statistik

Inbjudan till samråd om undervisning kring nationella minoriteter

SVSkolverket bjuder in lärare till samråd tisdag 2 maj i Stockholm med anledning av att myndighetens kommande insatser för att öka kunskapen i skolan om nationella minoriteter. Främst med fokus på romer. Syftet är att samla erfarenheter och tankar om hur skolors arbete med och undervisning om nationella minoriteter kan se ut samt vad som behöver utvecklas.

Anmäl dig här, innan 25 april. Skolverket står för ersättning av förlorad arbetsinkomst och resekostnader samt bjuder på lunch och fika.

Tagged with: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter

Några reflektioner och bilder från Rikskonferensen

Styrelseledamot Josefin Ståhlberg skriver i ett inlägg på sin blogg om fredagens konferens för samhällslärare:

Rikskonferensen för samhällskunskapslärare 2017 är över och jag försöker samla mina intryck. Konferensens talare gav olika perspektiv på samhällskunskapsämnet, utifrån olika nivåer, från utbildningsideologi till den enskilda övningen.

Hans Albin Larsson inledde med att tala om hur olika syn på kunskap och utbildning tillsammans med olika förutsättningar i samhället givit några olika riktningar eller formeringar inom det svenska skolsystemet. Några som satt i publiken tänkte genast på Jonas Linderoths bok när de lyssnade på Larsson. Själv tänkte jag på en universitetskurs i utbildningens historia och specifikt den här boken. Några saker om samhällskunskapsämnet kände jag inte till sedan tidigare, som att ämnet tillkom som skolämne 1920 i samband med allmän rösträtt. Skulle alla rösta behövde också alla kunskap om vad det röstade om.

Läs hela inlägget här.

Nedan finner ni också några bilder från dagen.

Tagged with: , , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Återinförd värnplikt – varför, när, vem och hur?

Folk och Försvar skriver i ett inlägg på sin webbplats om den återinförda värnplikten. Informativt både för lärare och elever. Ingressen lyder:

Man skulle kunna hävda att dagens pliktdebatt har tre olika dimensioner. En dimension är den ideologiska debatten där individens rättigheter och skyldigheter ställs i relation till statens intressen. En annan dimension handlar mer om önskad effekt – där yrkesarmén professionalism och tillgänglighet ställs i kontrast till värnpliktsarméns folkförankring och breda rekryteringsbas. Den tredje dimensionen handlar också om effekt, men då i förhållande till pris och vad som är mest kostnadseffektivt. Det är viktigt att alla dessa perspektiv får ta plats i den allmänna debatten, men det är även viktigt att veta vad som faktiskt är bestämt. I denna text ges förklaringar till den återinförda värnpliktens varför, när, vem och hur?

Läs inlägget här. Läs även en tydlig argumentationsöversikt för och emot återinförd värnplikt.

Tagged with: , ,
Publicerat i Nyheter, Samhällsfrågor, Samhällskunskap

Programmet för Rikskonferensen färdigt!

program2017Nu är programmet för Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap 2017 färdigt och du finner det här!

Anmälningarna strömmar in och fortsätter det i denna takt är platserna snart slut. Vi kommer att tillämpa en reservlista på anmälningar som kommer in efter att sista platsen bokats. Vi kommer löpande kontakta de personer detta avser. Har du inte hört något betyder det att du har en plats!

Läs mer om hur du anmäler dig här.

Tagged with:
Publicerat i Föreningsrelaterat, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Ett läromedel söker författare

Kommunikationsbyrån Sinfo Yra bistår en ideell projektgrupp i framtagandet av ett nytt läromedel om hållbart samhällsbyggande och de söker nu en yrkesaktiv lärare i samhällskunskap som kan skriva ett läromedel:

Större förlag söker författare för läromedel om Hållbart samhällsbyggande
Författaren ska vara en aktiv lärare i samhällskunskap. Ersättningen utgår i form royalty på försäljningen. Förlaget har synopsis för läromedlet. Till din hjälp för en smidig skrivprocess har du några mycket meriterade och engagerade ämnesexperter. – Vi söker en författare med kreativa idéer för att göra eleverna till samhällsbyggare!
Hållbart samhällsbyggande är en av de tre delkurserna i Hållbart samhälle på samhällsprogrammet. Kursen omfattar 100 kurspoäng. Kursplan finns på Skolverkets hemsida.

Till din hjälp för råd, handledning och projektstöd kommer du, i den utsträckning du själv vill, ha den projektgrupp som tagit fram synopsis och som inlett kontakten med förlaget. Projektgruppen består av Leif Jarlén, pensionerad lärare i samhällskunskap och läroboksförfattare och Göran Cars, professor i stadsplanering på KTH samt projektledaren Henrik Mannerstråle, kommunikationskonsult på byrån Sinfo Yra. Projektgruppen har själva tagit initiativet till projektet och deltar ideellt.

För mer information kontakta Henrik Mannerstråle på henrik@mannerstrale.nu, eller på telefon 070-292 78 66

Publicerat i Nyheter

Följ FLS på Twitter!