Välkommen till FLS!

elias_flsFLS är en fristående ämneslärarförening för lärare i samhällskunskap. Vi arbetar för samhällskunskapen i samhällets intresse! Vi bevakar frågor som är betydelsefulla för ämnet och för oss som undervisar i det. Vi vill också vara en samlande kraft för samhällskunskapslärarkollegiet – här ska du kunna finna inspiration, få erbjudanden om fortbildning, läsa nyheter, ta del av intressant forskning och få ett och annat tips om stoff och material till undervisningen.

Läs här hur du gör för att bli medlem!

Bästa samhällskunskapshälsningar,
Elias Dietrichson, ordförande FLS

Annonser
Publicerat i Ordförande har ordet

Anmälan till Rikskonferensen är öppen

Nu är anmälan till Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap anno 2018 öppnad. Läs mer om konferensen och anmäl dig här!

Konferensen anordnas fredagen den 13/4 kl 10-16:30 i ABF-huset i Stockholm. Årets tema är Valåret i en digital tid – perspektiv och trender.

Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Gratis utbildningsdag på riksdagen

Riksdagen erbjuder en gratis utbildningsdag torsdagen den 12:e april:

Det är nedräkning till riksdagsvalet den 9 september. Nu ordnar riksdagen en fortbildningsdag för lärare på temat valet 2018. Politiker, journalister och tjänstemän medverkar och berättar om hur de förbereder sig för valet. Dessutom möter vi forskare som delar med sig av sina valanalyser och framtidssenarior.

Fortbildningen äger rum torsdagen den 12 april i Riksdagshuset. Vi bjuder på lunch och fika under dagen. Dagen är gratis och vänder sig i första hand till lärare i samhällskunskap. Men även andra lärare är välkomna att delta i fortbildningsdagen. Anmäl dig redan i dag för att vara garanterade en plats.

Anmäl dig och läs mer här

Tagged with: , , ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Fortbildning, Samhällskunskap, Valåret 2018

Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap 2018 – Save the date!

rikskonfÅrets tema för Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap är Valåret i en digital tid – perspektiv och trender.

Konferensen anordnas fredagen den 13/4 i ABF-huset i Stockholm. En dag att boka in redan nu!

Ett viktigt uppdrag för samhällskunskapslärare på olika stadier i den svenska skolan handlar om att undervisa om demokratiska former för deltagande och att fostra unga människor till att bli aktiva samhällsmedborgare. I en föränderlig tid där förutsättningarna för demokratin som styrelsesätt utmanas och där information och politiska budskap tar sig nya former minskar inte betydelsen av skolans demokratiska uppdrag – tvärtom! Skolverket har nyligen förtydligat detta genom förändringar i de styrdokument som undervisningen ska utgå ifrån, det digitala perspektivet har getts större utrymme.

Vid en internationell utblick är det lätt att bli nedslagen, i såväl Nordamerika som Europa ser vi exempel på ett förändrat debattklimat där polarisering och populism breder ut sig. I Sverige kämpar de politiska organisationerna för att rekrytera nya, och behålla tidigare, medlemmar. Sociala medier förändrar det sätt på vilket vi människor kommunicerar och gränsen mellan sanning och lögn suddas ut. Fake news har blivit ett begrepp. Vilka är då de nya förutsättningarna och vilka implikationer kan det få för lärares undervisning? Vad betyder det för skolan?

Föreningen Lärare i samhällskunskap kommer ägna den årliga Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap till att, i ljuset av det kommande valåret, tillsammans med forskare, organisationer, myndigheter och professionella lärare diskutera nya utmaningar och möjligheter i klassrummet.

Konferensen riktar sig i första hand till verksamma lärare i samhällskunskap i såväl grundskolan som gymnasiet och vuxenutbildningen men även organisationer eller andra intresserade bjuds in att delta.

Publicerat i Nyheter, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Dags att ansöka om Jarlénstipendiet!

klassrumFör fjärde året i rad finns nu möjligheten att ansöka om Jarlénstipendiet. Stipendiet inrättades för att tacka Leif Jarlén. Leif var tidigare ordförande och satt under många år i föreningens styrelse. Stipendiet syftar till att gagna ämnet och undervisningens utveckling. Det kan till exempel handla om finansiering eller delfinansiering av kurslitteratur, kursdagar, föreläsningar eller dylikt. Så ta nu tillfället i akt inför kommande fortbildningar!

Ansökan skickas senast lördag 31/3 2018 till: flsriks@outlook.com. Belopp och antal stipendiater beslutas av FLS styrelse.

Det är viktigt att du läser igenom vad ansökan skall innehålla samt kriterierna nedan innan du skickar in en ansökan.

Ansökan skall innehålla:

 • Syftet med fortbildningen
 • Dina kontaktuppgifter och en berättelse om vem du är
 • En uppskattning av summan för det du ansöker

Kriterierna för stipendiet:

 • Endast legitimerade lärare i ämnet samhällskunskap, alternativt inskrivna på en lärarutbildning i ämnet, och medlemmar i föreningen äger rätt att ansöka stipendiet
 • Ändamålet med stipendiet är att det ska gynna en eller flera lärares fortbildning och dennes/deras undervisning. Det ska även framgå tydligt av ansökan på vilket sätt
 • Personer som sitter i FLS:s styrelse kan ej ansöka
 • Sökande kan inte beviljas mer än ett stipendium per år
 • Stipendiet kan inte sökas i efterhand för en aktivitet om inte styrelsen tycker att det finns särskilda skäl
 • Det är styrelsen för FLS som beslutar om a) vilka ansökningar som beviljas stipendiet och b) summan för varje enskilt stipendium
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas
 • Sökande ska kunna redovisa mot kvitto och en kortare text att stipendiet använts på det sätt som intygades i ansökan

Läs mer om Jarlénstipendiet här samt om 2017 års vinnare.

Tagged with:
Publicerat i Föreningsrelaterat, Jarlénstipendiet

”Samhällslärarna går i bräschen” – intervju med FLS nya ordförande

Hej Elias Dietrichson du blev vald till ny ordförande för FLS nyligen – hur känns det?

Det känns fantastiskt att få bli ordförande för samhällslärarna samtidigt lite overkligt. Jag har ju suttit i styrelsen i fyra år och därför är jag ju väl insatt i hur föreningen fungerar och vad vi behöver göra.

Vad är viktigt för FLS att jobba med under det kommande året?

Vårt huvudfokus är vår årliga konferens – Rikskonferensen för samhällskunskapslärare 2018. Vi har som mål att konferensen ska bli så pass väletablerad att den faktiskt anses vara den officiella konferensen för samhällslärare och SO-lärare i Sverige.

Vad vill du uppnå med ditt ordförandeskap?

Jag vill att föreningen fortsätter på den inslagna vägen sedan några år tillbaka. Vi ska vara den förening samhällslärare vänder sig till med en bra och bred webbplats och relevanta fortbildningstillfällen. Vi ska vara en förening för professionen!

Vad kan vi förvänta oss av FLS under året?

Vi ska såklart höras och synas där det är relevant att vi tycker till. Kraft kommer läggas på årskonferensen som sagt. Det är annars valår så det blir nog förhoppningvis fortbildning på det temat. Vi i styrelsen är ideellt engagerade därför är det viktigt att vi lägger energi på rätt saker.

Avslutningsvis till något aktuellt – svenska elever presterar bra i testet ICCS som mäter medborgarkunskaper i ett stort antal länder. Sverige klättrade bland annat mest av alla länder i jämförelse med förra gången testet genomfördes. Vad säger du om det?

 

Det är viktigt att vara stolt över det som lärare i Sverige gör bra. Och visst verkar det vara samhällslärarna som går i bräschen. Det är dock oroväckande att det är så pass stora skillnader i kunskaper beroende på vilken socioekonomisk bakgrund eleven har. Skolans syfte att ge alla elever gedigna kunskaper om samhället är mycket viktig.

Tack och lycka till!

Tack själv.

Tagged with: ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter

Demokratis genombrott – kommande material

161107113845-election2016-vote-780x439Under perioden 2018-2022 ska Riksdagen fira demokratins genombrott på ett antal sätt. I detta arbete har gymnasieelever pekats ut som en särskilt viktig målgrupp. Projektgruppen på Riksdagen har därför bett FLS om hjälp att samla in synpunkter från lärare kring vad ett kommande material riktat mot gymnasieelever bör innehålla.

Du finner enkäten här:

Enkät om demokratimaterial från Riksdagen

Eventuella frågor kan besvaras av Joachim Petterson på joachim.pettersson@riksdagen.se.

Bildkälla

Tagged with: , ,
Publicerat i Nyheter

Ny styrelse i föreningen

Under lördagen har föreningen haft årsmöte och valt en ny styrelse. Efter fyra år som ordförande väljer Johan Ceder att kliva åt sidan som ordförande. Elias Dietrichson, med fyra års erfarenhet av styrelsearbete i föreningen, tar över som ny ordförande. Johan Ceder sitter dock kvar som ordinarie ledamot i styrelsen. Nedan ser du den nya styrelsen i sin helhet:

Ordförande

Elias Dietrichson

Skattmästare

Oscar Bengtsson

Sekreterare

Pontus Bäckström

Ordinarie ledamöter

Eva Svensson Berglund

Carina Lundin

Sofie Wahlström

Johan Ceder

Ersättare

1:a Josefin Ståhlberg

2:a Bengt Ekberg

Tagged with: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat

Följ FLS på Twitter!