Välkommen till FLS!

elias_flsFLS är en fristående ämneslärarförening för lärare i samhällskunskap. Vi arbetar för samhällskunskapen i samhällets intresse! Vi bevakar frågor som är betydelsefulla för ämnet och för oss som undervisar i det. Vi vill också vara en samlande kraft för samhällskunskapslärarkollegiet – här ska du kunna finna inspiration, få erbjudanden om fortbildning, läsa nyheter, ta del av intressant forskning och få ett och annat tips om stoff och material till undervisningen.

Läs här hur du gör för att bli medlem!

Bästa samhällskunskapshälsningar,
Elias Dietrichson, ordförande FLS

Annonser
Publicerat i Ordförande har ordet

Rikskonferensen: Anna Ekström inledningstalar

annaekstrom_2Det är med glädje och stolthet som vi kan meddela att gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer att invigningstala vid årets Rikskonferens för lärare i samhällskunskap.

Anna har med sin gedigna bakgrund som SACO-ordförande, statssekreterare och inte minst generaldirektör vid Skolverket många viktiga perspektiv att anlägga på skolans och undervisningens uppdrag. Missa inte chansen att lyssna till henne, anmälan till konferensen kan göras här!

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Tagged with: , ,
Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Unga alltmer politiskt engagerade

Dagens Nyheter rapporterar om Ungdomsbarometerns senaste rapport, där det framkommer att ungdomar i åldrarna 15-24 är mer politiskt engagerade än någonsin tidigare. Engagemanget yttrar sig en förändring av vanor, såsom matvanor och resvanor, jämfört med tidigare generationers engagemang. Förtroendet för just politiska partier är däremot rekordlågt hos dagens unga.

Dessutom har dagens unga en positivare syn på framtiden än vad samma åldersgrupp hade 2015. 50% av ungdomarna i årets mätning anser att ”samhällsutvecklingen är på väg i rätt riktning”. 2015 uppgav endast 29% samma svar.

I rapporten framkommer att det politiska engagemanget syns tydligare hos tjejer än vad det gör hos killar. Tjejer väljer att beskriva sig som feminister, antirasister och miljövänner, medans killar väljer ord som bland andra gamer, livsnjutare och sportfantast.

Läs mer om undersökningen och dess resultat i Dagens Nyheter.

Tagged with: ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Nyheter

Rikskonferensen: Kajsa Falasca föreläser om politisk kommunikation

I en serie inlägg kommer vi nu att presentera innehållet i årets Rikskonferens för lärare i samhällskunskap. Du kan läsa mer om tider, platser och hur du anmäler dig här.

Nytt val i en ny tid
Temat för årets konferens är Valåret i en digital tid – perspektiv och trender. Ett viktigt uppdrag för alla samhällskunskapslärare i alla stadier och skolformer är att undervisa om demokratiska former för deltagande och att fostra unga människor till att bli aktiva samhällsmedborgare. I en föränderlig tid där förutsättningarna för demokratin som styrelsesätt utmanas och där information och politiska budskap tar sig nya former minskar inte betydelsen av skolans demokratiska uppdrag – tvärtom!

Vid en internationell utblick är det lätt att bli nedslagen, i såväl Nordamerika som Europa ser vi exempel på ett förändrat debattklimat där polarisering och populism breder ut sig. I Sverige kämpar de politiska organisationerna för att rekrytera nya, och behålla tidigare, medlemmar. Sociala medier förändrar det sätt på vilket vi människor kommunicerar och gränsen mellan sanning och lögn suddas ut. Fake news har blivit ett begrepp. Vilka är då de nya förutsättningarna och vilka implikationer kan det få för våra elever i rollen som elever och senare i rollen som blivande förstagångsväljare? Och vilka implikationer bör detta få för vår undervisning?

Kajsa Falasca föreläser om politisk kommunikation
Konferensens första pass håller forskaren Kajsa Falasca från Mittuniversitetet i Sundsvall. Kajsa är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och hennes forskning har inriktning mot politisk kommunikation. Forskningen handlar om det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, medier och medborgare. Den handlar om villkoren för detta samspel och om den politiska kommunikationens betydelse för demokratin. Forskningsintresset fokuserar på hur den politiska kommunikationen utvecklas i den moderna demokratin.

kajsa-falasca-mittuniversitetet-politisk-kommunikation-demicom

Kajsa kommer i sin föreläsning att diskutera den nya kommunikativa kontext som årets valrörelse sker i och vilken betydelse detta kan tänkas få dels för valet i sig, dels för oss som lärare i samhällskunskap.

Läs mer om Kajsa i hennes egen blogg. På Mittuniversitetets webbplats finns förteckning på publicerade studier. Hennes doktorsavhandling finns här i pdf-format. Hennes senaste artikel Social media election campaigning : who is working for whom? A conceptual exploration of digital political labour (2017) finns via denna doi-länk.

Tagged with: , , , , , ,
Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Pengaquiz

Svenska bankföreningen anordnar en tävling bland landets högstadieklasser. Det är kunskaper om privatekonomi som testas och vinnarklassen har möjlighet att åka till Bryssel och tävla mot andra länder:

Den 12-18 mars infaller Money Week 2018 i drygt 130 länder. Syftet är att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. Under denna vecka anordnas för första gången Money Quiz i hela Europa för ungdomar mellan 13 och 15 år, för att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Tävlingen väntas locka tusentals ungdomar i 30 europeiska länder och finalen är i Bryssel. Alla högstadieklasser i Sverige är välkomna att vara med att tävla.

 

Läs mer här och anmäl din klass.

Tagged with: , ,
Publicerat i Ekonomi, Nyheter

Anmälan till Rikskonferensen är öppen

Nu är anmälan till Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap anno 2018 öppnad. Läs mer om konferensen och anmäl dig här!

Konferensen anordnas fredagen den 13/4 kl 10-16:30 i ABF-huset i Stockholm. Årets tema är Valåret i en digital tid – perspektiv och trender.

Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Gratis utbildningsdag på riksdagen

Riksdagen erbjuder en gratis utbildningsdag torsdagen den 12:e april:

Det är nedräkning till riksdagsvalet den 9 september. Nu ordnar riksdagen en fortbildningsdag för lärare på temat valet 2018. Politiker, journalister och tjänstemän medverkar och berättar om hur de förbereder sig för valet. Dessutom möter vi forskare som delar med sig av sina valanalyser och framtidssenarior.

Fortbildningen äger rum torsdagen den 12 april i Riksdagshuset. Vi bjuder på lunch och fika under dagen. Dagen är gratis och vänder sig i första hand till lärare i samhällskunskap. Men även andra lärare är välkomna att delta i fortbildningsdagen. Anmäl dig redan i dag för att vara garanterade en plats.

Anmäl dig och läs mer här

Tagged with: , , ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Fortbildning, Samhällskunskap, Valåret 2018

Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap 2018 – Save the date!

rikskonfÅrets tema för Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap är Valåret i en digital tid – perspektiv och trender.

Konferensen anordnas fredagen den 13/4 i ABF-huset i Stockholm. En dag att boka in redan nu!

Ett viktigt uppdrag för samhällskunskapslärare på olika stadier i den svenska skolan handlar om att undervisa om demokratiska former för deltagande och att fostra unga människor till att bli aktiva samhällsmedborgare. I en föränderlig tid där förutsättningarna för demokratin som styrelsesätt utmanas och där information och politiska budskap tar sig nya former minskar inte betydelsen av skolans demokratiska uppdrag – tvärtom! Skolverket har nyligen förtydligat detta genom förändringar i de styrdokument som undervisningen ska utgå ifrån, det digitala perspektivet har getts större utrymme.

Vid en internationell utblick är det lätt att bli nedslagen, i såväl Nordamerika som Europa ser vi exempel på ett förändrat debattklimat där polarisering och populism breder ut sig. I Sverige kämpar de politiska organisationerna för att rekrytera nya, och behålla tidigare, medlemmar. Sociala medier förändrar det sätt på vilket vi människor kommunicerar och gränsen mellan sanning och lögn suddas ut. Fake news har blivit ett begrepp. Vilka är då de nya förutsättningarna och vilka implikationer kan det få för lärares undervisning? Vad betyder det för skolan?

Föreningen Lärare i samhällskunskap kommer ägna den årliga Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap till att, i ljuset av det kommande valåret, tillsammans med forskare, organisationer, myndigheter och professionella lärare diskutera nya utmaningar och möjligheter i klassrummet.

Konferensen riktar sig i första hand till verksamma lärare i samhällskunskap i såväl grundskolan som gymnasiet och vuxenutbildningen men även organisationer eller andra intresserade bjuds in att delta.

Publicerat i Nyheter, Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Följ FLS på Twitter!