Välkommen till FLS!

Oscar-Bengtsson-profilbild-ConvertImageFLS är en fristående ämneslärarförening för lärare i samhällskunskap. Vi arbetar för samhällskunskapen i samhällets intresse! Vi bevakar frågor som är betydelsefulla för ämnet och för oss som undervisar i det. Vi vill också vara en samlande kraft för samhällskunskapslärarkollegiet – här ska du kunna finna inspiration, få erbjudanden om fortbildning, läsa nyheter, ta del av intressant forskning och få ett och annat tips om stoff och material till undervisningen.

Läs här hur du gör för att bli medlem!

Bästa samhällskunskapshälsningar,
Oscar Bengtsson, ordförande FLS

Annonser
Publicerat i Ordförande har ordet

Hög tid att ansöka om Jarlénstipendiet!

klassrum

För femte året i rad finns nu möjligheten att ansöka om Jarlénstipendiet. Stipendiet inrättades för att tacka Leif Jarlén. Leif var tidigare ordförande och satt under många år i föreningens styrelse. Stipendiet syftar till att gagna ämnet och undervisningens utveckling. Det kan till exempel handla om finansiering eller delfinansiering av kurslitteratur, kursdagar, föreläsningar eller dylikt. Så ta nu tillfället i akt inför kommande fortbildningar!

Ansökan skickas senast söndag 31/3 2019 till: flsriks@outlook.com. Belopp och antal stipendiater beslutas av FLS styrelse.

Det är viktigt att du läser igenom vad ansökan skall innehålla samt kriterierna nedan innan du skickar in en ansökan.

Ansökan skall innehålla:

 • Syftet med fortbildningen
 • Dina kontaktuppgifter och en berättelse om vem du är
 • En uppskattning av summan för det du ansöker

Kriterierna för stipendiet:

 • Endast legitimerade lärare i ämnet samhällskunskap, alternativt inskrivna på en lärarutbildning i ämnet, och medlemmar i föreningen äger rätt att ansöka stipendiet
 • Ändamålet med stipendiet är att det ska gynna en eller flera lärares fortbildning och dennes/deras undervisning. Det ska även framgå tydligt av ansökan på vilket sätt
 • Personer som sitter i FLS:s styrelse kan ej ansöka
 • Sökande kan inte beviljas mer än ett stipendium per år
 • Stipendiet kan inte sökas i efterhand för en aktivitet om inte styrelsen tycker att det finns särskilda skäl
 • Det är styrelsen för FLS som beslutar om a) vilka ansökningar som beviljas stipendiet och b) summan för varje enskilt stipendium
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas
 • Sökande ska kunna redovisa mot kvitto och en kortare text att stipendiet använts på det sätt som intygades i ansökan

Läs mer om Jarlénstipendiet här samt om 2018 års vinnare.

Märkta med: ,
Publicerat i Jarlénstipendiet

Kurser på riksdagen

Under våren anordnar riksdagen två kurser i riksdagskunskap och en fortbildningsdag för dig som är lärare i samhällskunskap. Kurserna äger rum den 6-7 mars och den 9-10 april och fokuserar på riksdagens arbete med EU-frågor. Fortbildningsdagen äger rum de 15 mars och har temat EU i din undervisning.

 Följ den här länken för mer info.

 

Märkta med: ,
Publicerat i EU, Fortbildning, Nyheter, Samhällskunskap

SO på mellanstadiet

Senaste numret av SO-didaktik har temat SO på mellanstadiet:

Lärare gör ämnesdidaktiska val när de utifrån ett syfte väljer ut vad som ska ingå i undervisningen och hur den ska utformas. Valen och kunskap om elevernas styrkor och utvecklingsbehov ligger sedan till grund för undervisningens utformning. I detta nummer av SO-didaktik, som har ett särskilt fokus på mellanstadiet, ger vi flera exempel på undervisning som planerats utifrån ämnenas syfte och elevernas behov.

Läs numret här.

Publicerat i Nyheter

För er som inte var på plats vid årsmötet

För er som inte var på plats vid vårt årsmöte hittar ni här PowerPointen som Michael Håkansson använde i sitt föredrag.

Den politiska tendensen, som Håkansson talade om, resoneras det mera om i den här texten. Samt i en forskningsartikel av Leif Östman med temat ”Den politiska dimensionen i undervisning och meningsskapande”.

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskningsöversikter, Fortbildning, Miljö och hållbarhet, Samhällsfrågor, Undervisning

Grattis till årets vinnare av Jarlénstipendiet!

Nina Andersson och Gustaf Wiberg är årets vinnare av Jarlénstipendiet. Stort grattis!

_______________________________

_20181102_155510Gustaf Wiberg är lärare i Samhällskunskap och geografi och arbetar på Östra gymnasiet i Huddinge. Gustaf läser masterprogrammet i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms Universitet.

Syftet med att läsa programmet är att Gustaf vill stärka sin egen roll som lärare men också i förhållande till övriga ämnen samt skolledning och omvärld.

– Jag vill bli bättre på att utveckla ämnet i dess roll som ett av de viktigare när eleverna ska förberedas för livet efter gymnasieskolan.

FLS betalar Gustafs kurslitteratur för två terminer.

_______________________________

ninaNina Andersson, lärare i samhällskunskap på Cybergymnasiet i Malmö. Nina var i somras i New York där gick hon FN-förbundets C-kurs 3-8 juni. Syftet med kursen är att på plats få studera hur FN fungerar och arbetar i verkligheten. Hon besökte flera FN-organ, diskuterat med FN-tjänstemän och organisationer som dagligen arbetar med FN-systemet.

I flera år har jag tillsammans med mina kollegor arrangerat och genomfört FN-rollspel för våra elever. Ett rollspel som varje år upplevts som mycket lyckat och blivit en minnesvärd dag och upplevelse för oss och våra elever. För att fortbilda mig inom FN:s arbete har jag genomfört flera olika utbildningar genom svenska FN-förbundet och fått fördjupade kunskaper inom FN:s historia, uppgifter om hur FN arbetar i en svår konflikt, FN:s arbete med mänskliga rättigheter med mera.

FLS har betalt Ninas flygbiljetter till New York.

___________________________

Gustaf och Nina kommer berätta mer om sina intryck och upplevelser här på FLS.nu.

Vill du ansöka om nästa års stipendium, gå in på den här länken och läs mer. Tveka inte att skicka in din ansökan idag!

Märkta med: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Jarlénstipendiet

Några tips inför EU-valåret 2019

I maj är det EU-val och det är något som många av oss säkert kommer att lyfta i klassrum och undervisning. Efter Brexit och flyktingkrisen har EU-frågor hamnat högt upp på dagordningen och i nyhetsflödet. EU-valet uppmärksammas också på flera sätt och här kommer några som vi lärare kan ha nytta av:

Vill du bli skolans EU-ambassadör? Då ska du hålla utkik här, anmälan till nästa års platser öppnar snart.

Delta i en tävling om Europaåret för kulturarv! 33st skolor från hela Europa väljs ut och får skicka ett antal elever+lärare till Europaparlamentet i Bryssel! Informationen hittar du här.

Slutligen vill vi uppmärksamma kampanjen ”Den här gången röstar jag!”, som handlar om att öka valdeltagandet i EU-valet. i Sverige var det förra gången ca 45%, betydligt lägre än riksdagsvalet ca 85%. På hemsidan kan du hitta evenemang och aktiviteter i ditt närområde.

 

Publicerat i Uncategorized

Granskning av källkritiskt arbete i skolan

Skolinspektionen har granskat skolors sätt att arbete med källkritik i svenska och samhällskunskap (årskurs 7-9). Rapporten konstaterar bland annat om undervisningen i samhällskunskap:

 • Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnet samhällskunskap missar aspekter när det gäller digitala medier och internet. Undervisningen om hur webbsidor är uppbyggda och disponerade saknas på två tredjedelar av skolorna och undervisningen om risker och möjligheter med internet och kommunikation via elektroniska medier har ett alltför snävt fokus och är inte tillräckligt omfångsrik.
 • Kallkritik_390Undervisningens utformning i de båda ämnena är på många skolor inte moderniserad utifrån att digitala källor är en så central informationskälla för dagens medborgare och elever. En tredjedel av skolorna beskriver en undervisning om källkritiskt förhållningssätt som utgår från de sociala medier, webbsidor och andra digitala platser eleverna vistas på. En konsekvens av detta är att elever på många skolor riskerar att få en undervisning som inte anknyter till de platser där de söker och exponeras för olika typer av information.
 • Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt omfattar inte kritisk granskning av bilder i ämnena svenska och samhällskunskap på ungefär hälften av de granskade skolorna och kritisk granskning av rörliga bilder i ämnena svenska och samhällskunskap saknas på tre fjärdedelar av skolorna. Eftersom digitala medier till stor del bygger på bild och rörlig bild riskerar det att lämna många elever utan tillräckliga kunskaper och förmågor för att kunna värdera den information de möter i digitala medier.

Någon där ute som vill kommentera rapporten, mejla i så fall flsriks@outlook.com så kan vi starta en diskussion kring detta. Läs hela rapporten här.

Märkta med: ,
Publicerat i Digitalisering, Nyheter, Undervisning

Följ FLS på Twitter!