Välkommen till FLS!

jcIIFLS är en fristående ämneslärarförening för lärare i samhällskunskap. Vi arbetar för samhällskunskapen i samhällets intresse! Vi bevakar frågor som är betydelsefulla för ämnet och för oss som undervisar i det. Vi vill också vara en samlande kraft för samhällskunskapslärarkollegiet – här ska du kunna finna inspiration, få erbjudanden om fortbildning, läsa nyheter, ta del av intressant forskning och få ett och annat tips om stoff och material till undervisningen.

Läs här hur du gör för att bli medlem!

Bästa samhällskunskapshälsningar,
Johan Ceder, ordförande FLS

Publicerat i Ordförande har ordet

Koll på cashen

På onsdag (22 februari) släpper Kronofogden, Finansinspektion och Konsumentverket undervisningsmaterialet Koll på cashen, om privatekonomi för gymnasieelever. Materialet kommer att finnas tillgängligt på www.kollpacashen.se och innefattar webbmaterial, filmer och lärarhandledning. Ämnena som behandlas är budget, skuld, avtal, spara, låna och samhällsekonomi.

Publicerat i Uncategorized

Ämnesundervisning i ett sammanhang

1405788_spikat-copyVi är många som i lärarutbildningen fick inpräntat i oss vikten av att låta undervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och nyfikenhet. Vi är också många som vet att det inte alltid är det lättaste; alla är inte intresserade av och nyfikna på allt. Detta var något som FLS bland annat påpekade i sitt remissvar gällande betänkandet ”EU på hemmaplan”, fast då gällande just oss lärare:

FLS vill dock påpeka att utredningen i stora delar bygger sin bedömning av läget på ett antagande om att bristande kunskaper orsakar ett bristande intresse. FLS vill peka på att även det motsatta orsak-verkan-förhållandet kan finnas; bristande intresse kan också vara ett skäl till bristande kunskaper. Sannolikt samexisterar båda dessa samband, men det är viktigt att peka ut båda, då det också kan vara en viktig förklaring till varför satsningar på ökade kunskaper inte ger ökat intresse för EU.

I slutet av maj 2016 disputerade Susanne Walan på en avhandling som handlar om olika undervisningsmodeller som bygger på att ta tillvara elevernas intresse för naturvetenskap. I en intervju med Skolporten berättar Walan att den testade modellen tycks ha fungerat väl enligt de lärare som deltagit.

Läs intervjun med Walan här, abstract här och hela avhandlingen här.

Tagged with: , ,
Publicerat i Forskning, Ämnesdidaktik, Avhandlingar

Vila i frid

Igår fick vi reda på att Hans Rosling har avlidit efter en tids sjukdom. Rosling var en stor inspirationskälla för oss samhällslärare både sett till hans budskap – världen är faktiskt ganska bra – och undervisningsförmåga. Nydanande visualiseringar och tydliga pedagogiska förklaringar var hans signum. Allt med ett faktabaserat angreppssätt.

Läs de inlägg vi har skrivit där Rosling nämns. Missa inte 10 TedTalks med Rosling och en dokumentär från Gapminder.


Vi samhällslärare bär vidare din fackla Hans. Ett brinnande engagemang för en nyanserad och faktabaserad världsbild. Den världsbilden vill vi också ge våra elever. Vila i frid!

/Elias Dietrichson

Tagged with: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter

Skuldkollen

Skuldkollen är ett verklighetsnära lektionsmaterial för gymnasieskolan som Kronofogden har tillverkat. Kärnan i materialet är två färdigplanerade lektioner med filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över sin egen privatekonomi och de val de dagligen gör. Se introduktionsfilmen nedan:

Materialet hittar du här.

Tagged with: , , ,
Publicerat i Undervisning, Material och stoff, Nyheter, Ekonomi

Anmälan till Rikskonferensen öppnad!

img_3408Nu är anmälningssidan för årets upplaga av Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap öppnad. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Läs mer och anmäl dig här!

Publicerat i Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap

Hur hanterar du kontroversiella frågor i undervisningen?

Visa Europarådets skrift Skolverket har översatt ett material från Europarådet som specifikt tar upp undervisning kring kontroversiella frågor. Det som är positivt med materialet är att det innehåller många konkreta övningar, metoder och strategier. Dessa kan vara väl värda att kolla igenom. (För en gång skulle ett material med en tydlig praktisk utgångspunkt.) Skolverket skriver så här när de beskriver materialet:

En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Eleverna ska bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också utveckla förmågor som krävs för att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Här spelar samtalet ofta en viktig roll och att lärare inte backar från undervisning i kontroversiella frågor.

Olika frågor kan uppfattas som kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Det kan vara allt från politik och religion till kultur och traditioner. Det kan beröra frågor som till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering och våldsbejakande extremism. Även om situationerna och frågorna är olika så finns det generella utgångspunkter och förhållningssätt som kan utnyttjas och användas för att främja samtal som bygger på tillitsfulla relationer. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar.

Europarådet har tagit fram ett material som stöd för lärare i att utveckla undervisning om kontroversiella frågor. Skolverket har översatt materialet till svenska. Syftet med materialet är att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet ger även läraren stöd i att utveckla olika strategier för undervisningen som skapar en öppen och respektfull dialog.

Materialet hittar du här, från sida 27 och framåt finns övningar och metoder.

/Elias Dietrichson

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Publicerat i Demokrati och statsskick, Internationellt, Material och stoff, Mänskliga rättigheter, Undervisning

Dags att betala medlemsavgiften för 2017!

Nytt kalenderår och nytt verksamhetsår innebär att det återigen är dags att betala sin medlemsavgift till FLS!

Yrkesverksamma 200:-
Pensionärer och studenter 150:-
Betalas till BankGiro 5249-9506 eller Swish 123-0869974

Märk betalningen med ditt för- och efternamn.

Svårt att minnas att betala? Klicka här så finner något fakturalikt enligt nedan som går att skriva ut och lägga i räkningshögen.

giro

Tagged with:
Publicerat i Föreningsrelaterat

Följ FLS på Twitter!