Bloggarkiv

Avhandling om läroböcker i samhällskunskap

Under 2015 disputerade Jonas Nordmark på en avhandling om läromedel i samhällskunskap vid Mälardalens högskola. I avhandlingen granskar Nordmark läroböcker i samhällskunskap för grundskolans senare år från 1992-2010 och analyserar hur man i böckerna beskriver unga människors framtid. Ett huvudresultat

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Avhandlingar, Forskning, läromedel, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Vill du vara med och bidra till NA förlags fokusgrupp?

 NA förlag söker kunniga och engagerade gymnasielärare i samhällskunskap som vill hjälpa till att utveckla läromedel: Vi är övertygade om att bra läromedel måste förankras i klassrummet och formas utifrån lärarkårens teoretiska och praktiska erfarenheter. Vi vill helt enkelt få

Märkta med: ,
Publicerat i läromedel, Material och stoff, Undervisning

Ny lärobok i ekonomi – vinn ett exemplar!

Ekonomifakta har tillsammans med Klas Eklund och Studentlitteratur gett ut en ny lärobok, ”Vår ekonomi – i korthet”, som riktar sig till gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning. I inlägget nedan beskriver Ekonomifakta själva boken. Vinn en bok! Om du är medlem i FLS kan du

Märkta med: , , ,
Publicerat i Ekonomi, Nyheter

”Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning”

Under 2009 inrättades vid Linköpings universitet ett forum för ämnesdidaktik. För att dokumentera arbetet som bedrivs inom ramen för forumet startades skriftserien Skrifter från Forum i ämnesdidaktik där löpande publicering av nätverkets forskare sker. Inom ramen för skriftserien har även antologin Samhällsdidaktik –

Märkta med: , , , , , , , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning

Följ FLS på Twitter!