Bloggarkiv

Nytt kommentarsmaterial till grundskolans samhällskunskap

Skolverket har under innevarande år reviderat kommentarsmaterialet till grundskolans kursplan i samhällskunskap. Du finner det nya kommentarsmaterialet här.

Märkta med: ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner

Kurs om rasism och främlingsfientlighet i skolan

I höst anordnar Skolverket en utbildning om hur man kan arbeta mot rasism och främlingsfientlighet: Skolverket och Forum för levande historia ger kursen i samarbete med tio lärosäten. Den syftar till att stärka förskolans och skolans arbete med att motverka och

Märkta med: , ,
Publicerat i Fortbildning, Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Inbjudan till samråd om undervisning kring nationella minoriteter

Skolverket bjuder in lärare till samråd tisdag 2 maj i Stockholm med anledning av att myndighetens kommande insatser för att öka kunskapen i skolan om nationella minoriteter. Främst med fokus på romer. Syftet är att samla erfarenheter och tankar om

Märkta med: , ,
Publicerat i Föreningsrelaterat, Nyheter

Nya bedömningsstöd i SO och samhällskunskap

Nu har Skolverket släppt nya bedömningsstöd i SO för årskurs 4-6. Det finns dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov, dels bedömningsstöden Demokrati och politik, Ekonomi och Lag och rätt. Du finner stöden i Skolverkets bedömningsportal. FLS har

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Betyg och bedömning

Vad betyder olika undervisningsstrategier?

I Skolverkets serie Fokus på, en skriftserie där Skolverket sammanfattar olika resultat från OECD:s internationella undersökningar, publicerades nyligen en sammanfattning av resultaten i ett working paper från OECD om sambanden mellan olika undervisnings- och inlärningsstrategier och elevernas matematikresultat i PISA. Måtten

Märkta med: , ,
Publicerat i Ämnesdidaktik, Forskning, Undervisning

Skolverkets utvärdering av betygskalan

I förra veckan släppte Skolverket sin utvärdering av den nya betygsskalan samt de tillhörande förändringarna i kurs- och ämnesplanerna. Utvärderingen baseras bland annat omfattande enkät till lärare samt djupintervjuer med ytterligare några. Ett viktigt resultat som framkommer i utvärderingen är

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Kurs- och ämnesplaner, Nyheter

Fortbildningsmöjlighet via Skolverket: Motverka rasism och främlingsfientlighet

Skolverket arrangerar hösten 2016 utbildning i att motverka rasism och främlingsfientlighet i skolan. Målgruppen för utbildningen är enligt Skolverket: Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV. Så här skriver

Märkta med: , , ,
Publicerat i Fortbildning

Nyheter från regeringen och Skolverket

– Regeringen har beslutat sig för att avskaffa nationella prov i SO och NO för årskurs sex: – Lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för sina lärare. De nationella proven har tagit mycket tid i

Märkta med: , ,
Publicerat i Betyg och bedömning, Material och stoff, Nyheter, Skolpolitik, Undervisning, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Kunskapsöversikt om elevers delaktighet

Att eleverna ska få vara delaktiga i planeringen av undervisningen är tydligt reglerat i både skollagen och läroplanerna. Skälen är flera, bland annat tänker man sig att det är viktigt för att bidra till utvecklingen av elevernas demokratiska kompetenser samt

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Forskning, Forskningsöversikter, Nyheter, Utbildningsvetenskap och pedagogik

Så möter vi främlingsfientlighet och rasism i skolan

Under vecka 40-46 arrangerar Skolverket i samarbete med Forum för levande historia en serie konferenser runt om i landet. Syftet med konferensen är att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Sista anmälningsdag är 15 september 2015. Se

Märkta med: , , ,
Publicerat i Fortbildning, Nyheter

Följ FLS på Twitter!